مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22156 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در برخورد با اعضاي خانواده ام كه افكاري مخالف افكار من دارند چه بايدبكنم تا دچار مشكل نشوم؟
از اينكه شما دوست داريد يك مسلمان و مؤمن واقعي باشيد و در اين راه نيز تلاش مي نماييد و خداوند نيز به شما اين توفيق را داده است كه با چشمي باز در مسير حق گام برداريد تا انشاءالله به سر منزل مقصود و كمال مطلوب و محبوب واقعي برسيد به شما تبريك مي گوييم و از خداوند متعال توفيق روز افزون طلب مي نماييم مطمئن باش كه در هر گامي كه به طرف معنويت و حقيقت برمي داري خداوند نور ايمان را در خير وجودت روشن تر مي كند و بر استواري ايمانت مي افزايد اما اينكه فرموديد در خانواده اي هستيد كه بعضاً با شما از نظر اعتقادي و فكري تعارض دارند از اين بابت نگرن نباشيد چه اينكه وجود چنين اختلاف نظرهايي شايد در بيشتر خانواده ها و در ميان بسياري از انسان ها وجود دارد و شايد طبيعي هم باشد چه اينكه انسانها با يكديگر تفاوت دارند هم تفاوت در جنبه هاي جسماني و هم در جنبه هاي روحي و رواني و اين تفاوتها در رفتار آنها خودش را نشان مي دهد و خداوند انسان را در انتخاب راه و عقيده وفكر آزاد گذارده است هر كسي هر راهي و هر فكري و عقيده اي كه مي خواهد انتخاب كند.{A{/Bإِنَّا هَدَيْناهُ اَلسَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً{w1-8w}{I76:3I}/}A}، {V(دهر، آيه 3)V} و در جاي ديگر فرمود: {A{/Bلا إِكْراهَ فِي اَلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِ {w1-9w}{I2:256I}/}A}، {V(بقره، آيه 256)V} بنابراين شما نگران نباش از اين كه برخي از اعضاء خانواده ات افكاري مخالف افكار شما دارند. نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه هر كسي درجه و ميزاني و بهره اي از ايمان را دارد، بعضي درجه و ميزان ايمانشان بالاتر و برخي كمتر است و شدت و ضعف ايمان در رفتار و عملكرد آنها تأثير دارد كسي كه از ايمان بالاتري برخوردار است بيشتر به دستورات الهي مقيد است و كسانيكه از ضعف ايمان برخودارند در رعايت دستورات الهي كمتر مراعات مي كنند سعي كن با اخلاق حسنه و رفتار نيكو و رعايت دستورات الهي و ترك محرمات و عمل به واجبات عملاً آنها را دعوت به ايمان و حقيقت كني كما اين كه پيامبر فرمود: {Hكونوا دعاة الناس بغير السنتكم H} {Mمردم را به غير زبانتان به حقيقت دعوت كنيد.M} زيرا دعوت عملي تأثير بيشتري دارد تا دعوت زباني و چه بسا اگر حساسيت خاصي به شما پيدا كرده باشند دعوت زباني شما نه تنها آنها را بيدار و هدايت نمي كند بلكه لجاجت و سرپيچي آنها را ولو بخاطر ناراحت كردن شما بيشتر خواهند كرد لذا رعايت راهكارهاي زير بسيار مفيد و ضروري است: 1- با آنها خوش رفتاري كن و از ترشرويي و بد اخلاقي نسبت به آنها جداً اجتناب كن. 2- تدين و ايمان خودت را هيچگاه به رخ آنها نكش و با غرور با آنها برخورد نكن. 3- از تذكر زباني به آنها اگر احتمال اثر نمي دهي پرهيز كن. 4- سعي كن اگر جنبه هاي مثبتي در زندگي آنها است مورد توجه قرار بده و از طريق همين جنبه هاي مثبت با آنها ارتباط حسنه برقرار كن. 5- تا آنجايي كه امكان دارد به آنها خدمت كن و احترام بگذار. 6- در سلام كردن به آنها پيش قدم باش و هرگز از آنها توقع سلام و احترام و تكريم نداشته باش . 7- از تمسخر آنها هرگز يأس به خود راه مده و برانجام وظايف ديني به هيچ وجه كوتاهي نكن ولي در عين حال از تعصب ورزي خشك اجتناب كن. 8- از بحث و جدل با آنها جداً خوداري كن. 9- با مطالعه كتب علمي و ديني به اطلاعات خود روز به روز بيفزا. 10- هنگام گناه سعي كن جلسه را ترك كني. 11- با رفتار صميمانه سعي كن اعتماد آنها را به خودت جلب كني چه اينكه اگر اعتماد آنها را به خودت جلب كني به گونه اي كه آنها احساس كنند شما دلسوز آنها هستي بهتر مي تواند بر افكار و عقايد آنها تأثير گذار باشي. 12- براي تقويت ايمان و معرفت خود به باري تعالي سعي كن. اولاً گناهان را ترك كني و در صورت ارتكاب سريعاً توبه و استغفار نما. ثانياً به انجام فرائض ديني تلاوت قرآن و خواندن دعاها اهتمام داشته باش. ثالثاً كتابهاي علمي و ديني بيشتر مطالعه كن. رابعاً با افراد مؤمن و متدين طرح دوستي و معاشرت بيشتر داشته باش و سعي كن در محلي كه زندگي مي كني فرد يا افرادي كه از ايمان و اخلاق و معنويت بيشتري نسبت به شما دارند ارتباط برقرار كن و از آنها بعنوان مربي و الگو استفاده كن و در پايان با توكل و اعتماد بر خداوند متعال و خواستن از او طي كردن مسير حق را بر خود هموار و مطمئن باش كه خداوند همواره انسانهايي كه دوست دارند در مسير حق قدم بردارند كمك مي نمايد و در رسيدن به مدارج بالاي ايمان و اخلاق و معنويت عجله نكن بتدريج و با صبر و حوصله اما با گامهايي استوار راهي را كه در پيش گرفته اي طي كن كه نصرت و ياري حق با شماست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.