مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22158 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اثر انجام مكروهات در زندگي چگونه است؟
هر يك از مكروهاتي كه در دين اسلام مطرح شده است قطعاً انجام آن يك تأثير منفي در زندگي انسان دارد. البته اين تأثير بقدري نيست كه موجب هلاكت معنوي انسان و يا افت معنوي شديد او شود. اما بهرحال تأثير منفي دارد. و آن را جز افرادي كه از لطافت روح بالايي برخوردار هستند احساس نمي كنند. در واقع گناهان براي انسان به منزله غذاي مسموم هستند كه با خوردن هر لقمه آن، دستگاه گوارش انسان دچار مسموميت بيشتري مي شود تا جايي كه ممكن است او را دچار مسمويت شديد كند. مكروهات به منزله غذاي غير بهداشتي هستند كه هر چند منجر به مسموميت نمي شود اما بهرحال تأثير منفي هر چند كم در سلامت انسان دارد. اگر روح انسان را به يك تابلو تشبيه كنيم چنانچه اين تابلو بسيار كثيف و آلوده باشد، آلودگي هاي بعدي را در آن متوجه نمي شويم. انساني كه گناهان فراوان انجام داده و به قساوت قلب مبتلا شده است، گناهان بزرگ براي او عادي شده و انجامش روح او را مكدر نمي سازد. اما انساني كه روحش پاك و لطيف است نه تنها فكر گناهان بزرگ را هم نمي كند بلكه اگر مكروهي را انجام دهد در خود احساس كدورت و تيرگي مي كند مانند تابلو بسيار تميزي كه با نشستن كوچكترين گرد و غباري بر آن، افراد متوجه مي شوند و آن را پاك مي كنند. مرحوم استاد شهيد مطهري در شرح حال يكي از اساتيد معنوي خود مي گويد: آن عالم بزرگوار شبي در جلسه شعري شركت كرده بود و به ناچار او هم اشعاري را قرائت كرد و با توجه به اين كه خواندن شعر در شب مكروه است، آن شب را براي نماز شب بيدار نشد و خودش فرمود اين نتيجه آن جلسه ديشب است كه عمل مكروه را انجام دادم. در برخي از روايات براي بعضي از مكروهات آثاري ذكر شده است مانند خوابيدن بين نماز مغرب و عشاء يا قبل از طلوع خورشيد كه از عوامل فقر شمرده شده است. بنابراين تمام مكروهات داراي آثار منفي در زندگي مادي و يا معنوي انسان هستند اگر چه انسان آن را حس نكند، {V(ميزان الحكمه، ج 3، ص 2448)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.