مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22161 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

منظور از تقدم تزكيه بر تعلم چيست؟
منظور از تقديم تزكيه اهميت است و لازمه آن اين نيست كه در موارد ياد شده انسان به دعا بپردازد و درس را رها كند، بلكه به تحصيل در عين تزكيه بپردازد، يعني نيت خود را خالص و نفس خود را از آلودگي ها پاكيزه بدارد و با توكل و اعتماد به خدا، همراه با ترك معاصي و انجام واجبات به تحصيل علم بپردازد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.