مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22162 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا ولي فقيه مي تواند مرتكب گناه شود؟
از جمله شرائط ولي فقيه عدالت است ولي از آنجا كه انسان معصوم نيست و در معرض اشتباه و خطا هست و ممكن است گناه صغيره از عادل سر بزند ولي بلافاصله پس از توجه بايد توبه كند و اصرار بر گناه صغيره، كبيره است و عادل كسي است كه گناه كبيره مرتكب نمي شود و اصرار بر صغيره هم ندارد. هر انساني غير از پيامبران و امامان(ع) - كه از مقام عصمت برخوردارند - ممكن است مرتكب گناه كبيره شوند. اما آيا ولي فقيه هم مي تواند گناه كند؟ يكي از شرايط ولي فقيه عدالت است. كسي كه عادل است مرتكب گناه كبيره نمي شود و نسبت به انجام گناه صغيره نيز اصرار ندارد. در عين حال هر انسان عادلي ولو ولي فقيه احتمال اينكه مرتكب گناه خصوصاً گناه صغيره باشد هست. اما اولاً عمدي نيست ثانياً تا متوجه شود نسبت به تدارك آن اقدام مي كند و استغفار مي نمايد. اما آيا امام خميني(ره) گناه كرده است يا خير؟ پاسخ همان است كه گفته شد. احتمال ارتكاب گناه براي هر انساني غير از معصوم هست. اما به طور قطع امام و كسانيكه به آن مقام از علم و عرفان نائل مي شوند حتماً علاوه بر گذران مراحل علمي از مراتب عملي نيز برخوردار بوده اند. اين ممكن نيست مگر با مبارزه با نفس بندگي و انجام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و گناهان و حتي مكروهات. پس هر چند احتمال دارد كه امام(ره) و امثال ايشان هم مرتكب گناه شده باشند؛ اما اولاً گناه كبيره نيست ثانياً در گناه صغيره هم عمدي و با توجه و اصرار نيست. در عين حال نه تنها امام بلكه هر كسي در آن مقام و موقعيت با اينكه احتمال انجام گناه دارد ولي مرتكب گناه نمي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.