مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22163 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

آيا دروغ مصلحتي گناه محسوب مي شود؟
دروغ از گناهان كبيره است و مصلحت انديشي موجب رفع حرمت نمي شود؛ بلي مواردي استثناء شده كه در كتب فقهي مذكور است. مثل دروغ براي اصلاح بين دو مسلمان، در مواردي كه جان انسان در خطر است و...، {V(استفتاآت امام خميني، ج 2، ص 616 و 617)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.