مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22166 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي داشتن چشم گريان هنگام دعا خواندن چه بايد كرد؟
اين مسئله ممكن است علل مختلفي داشته باشد كه برخي جسمي و برخي روحي و رواني هستند. برخي به طور كلي از نظر فيزيكي كم اشك مي باشند. از نظر روحي و رواني نيز امور مختلفي موجب قساوت و كم اشكي مي شوند، از جمله آنها سرگرمي به ملاهي است. براي رفع خشكي چشم: 1- از پرخوري پرهيز كنيد وحتي الامكان خود را به گرسنگي عادت دهيد، البته نه به گونه اي كه موجب بيماري شود، 2- خواب خود را كم كنيد، به ويژه بين الطلوعين بيدار باشيد، 3- از معاصي پرهيز كنيد، 4- در صورت امكان، روزه گرفتن در بعضي از روزها را فراموش نكنيد. 5- از خداوند توفيق گريه طلب كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.