مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22201 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا در انتخاب همسر مي توان به خدا توكل كرد تا خدا بهترين فرد را نصيب گرداند؟
بررسي سخنان معصومين(ع) و زندگي آن بزرگواران نشان مي دهد كه تحقيق در انتخاب همسر هر چه عميق باشد، نتيجه مطلوب تري خواهد داشت. دختر و پسر، بايد نسبت به فردي كه مي خواهند به همسري برگزينند، شناخت همه جانبه داشته باشند. صلاح نيست كه انسان نسبت به كسي كه مي خواهد يك عمر با او زندگي كند و سرنوشتش را با او گره بزند، بي گُدار به آب بزند؛ زيرا اين كار نوعي خودكشي رواني است. توكّل به خدا در امر ازدواج و انتخاب همسر، بدين معنا نيست كه بدون شناخت طرف مقابل، وارد اين عرصه شود. خداوند به انسان هم عقل داده و هم معيار گزينش، با در نظر گرفتن به معيارهاي ديني در انتخاب همسر، توكّل خوب است. با توجّه به اهميّت نقش همسر در سرنوشت انسان و لزوم دقّت در انتخاب همسر بايد از مشاوري امين استفاده كرد و بعد از مشور و تصميم به خدا توكل كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.