مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22208 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

براي عدم دلبستگي به دنيا، چه بايد كرد؟
براي عدم تعلق زياد و وابستگي به دنيا اموري را بايد رعايت كرد: 1- پرهيز از آرزوهاي دور و دراز و سراب گونه، 2- پرهيز از شركت در مجالس پر زرق و برق، 3- ساده زيستي در زندگي خويش، 4- قرار دادن برنامه هاي عبادي در زندگي، 5- شركت در مجالس موعظه و منابر، 6- معاشرت با خانواده هاي با معنويت و غير مجذوب به دنيا، 7- شركت در تشيع جنازه ها و زيارت اهل قبور و فكر نمودن راجع به آنها به طوري كه موجب عبرت گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.