مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22210 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:40

نظر شما در مورد رساله لب اللباب چيست؟
هم رساله لبّ اللباب و هم شرح رساله سير و سلوك منسوب به علامه بحرالعلوم كه اثر حضرت آيةالله سيد محمدحسين حسيني تهراني مي باشد در مجموع مثبت است گر چه هر دوي آنها خالي از اشكال و اشتباه هم نيست. در هر صورت هيچكدام از آنها مجوّز عمل كرده نمي شود و جز با راهنمايي استاد نبايد به آنها عمل كرد يكبار ديگر مقدمه رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم را با دقت بخوانيد در آنجا حتي آيةالله سيد علي قاضي مي فرمايد: «من اجازه به جا آوردن اوراد و اذكاري كه در اين رساله آورده است به كسي نمي دهم.» (رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم، مقدمه، ص 12) قهراً به تبع آن هر آنچه كه در شرح آن هم آمده نبايد سليقه اي و بدون اذن استاد ملاك عمل قرار گيرد. رساله لب اللباب هم حاصل جلساتي است كه ايشان با مرحوم علامه طباطبايي داشته اند در آن جلسات رساله بحر العلوم را مي خوانده اند و جناب علاّمه تهراني جلسات درس را تقرير و به رشته تحرير در آورده اند در جاهاي نادري اشتباهاتي وجود دارد كه با توجه به نظر بعضي از شاگردان ديگر علامه طباطبايي، معلوم مي شود انتساب به علاّمه تهراني دارد و اين هيچگونه نقصي بر آن بزرگوار نيست چه اين كه هر انساني از اشتباه مصون نيست و از طرفي آن جناب زحمتش و خدمتش و اثرش و سواد قلمش و درستي نوشتارش به مراتب بيشتر از آن اشتباهاتي است كه وجود دارد رحمةالله عليهم اجمعين.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.