مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22237 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

براي رهايي از افكار و وسوسه هاي شيطاني، چه بايد كرد؟
براي رهايي از القائات شيطاني و افكار بد و وسوسه هاي شيطاني بايد كاري كرد كه انسان بر خود مسلط شود. بر فكر و روح و باطن خود و بر خيالات خود غالب گردد و براي اين كار چند راه وجود دارد: الف) توجه به ذات اقدس الهي و تقوا و پرهيز از گناهان. قرآن كريم مي فرمايد: {M«شيطان بر كساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل مي كنند تسلطي ندارد. تسلط او تنها بر كساني است كه او را به سرپرستي خود برگزيده اند و آنها به فرمان شيطان به جاي فرمان خدا گردن مي نهند»M}. ب) انجام يك سري مستحبات؛ مثلا هميشه با وضو بودن و زبان را به ذكر مخصوصا {Hلاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم H} عادت دادن. و نيز خواندن قرآن در اوقات مختلف كه دواي هر دردي است. ج) خود را از بيكاري تنهايي و عوامل وسوسه انگيز دور نگه داشتن. د) ذهن را همواره به امور شريفه متوجه ساختن و عادت دادن. ه) مطالعه پيوسته پيرامون خداو معاد (مثلا روزي ده صفحه براي مدتي طولاني). و) به طور منظم مثلا هفتگي به زيارت اهل قبور رفتن و نسبت به عاقبت خود و احوال پس از مرگ انديشيدن. ز) خواب خود را كم كردن و به حداقل ممكن رساندن. ح) شركت در مراسم ديني و فعاليت جدي در مسائل فرهنگي اجتماعي و... داشتن. ط) نماز را با توجه و حال و عاشقانه و با حضور قلب خواندن. وسوسه هاي نفساني، نداي شيطان است كه ما را به گناه و دوري از ساحت قدس الهي فرا مي خواند خداوند در برابر اين وسوسه ها، دعوات متعالي پيامبران و آموزه هاي ارجمند اديان الهي و دعوت دروني فطرت و عقل انساني را ارزاني داشته است، تا در اين ميان با چالشي سازنده، جوهره ناب انسان صيقل خورد و رخ نمايد. اساساً با اين چالش است كه حقيقت انسان و نعمت اختيار، معني مي يابد. وسوسه هاي شيطاني - در نگاهي ژرف - خود نعمتي است كه در فرايند كمال يابي انسان نقشي تعيين كننده دارد. عوامل بازدارنده از گناه - به اجمال - عبارتند از: الف. تفكر؛ امام علي(ع) مي فرمايند: «كسي كه نيكو بينديشد، دستخوش لغزش نمي شود.»، {V(ميزان الحكمه، ج 7، ص 538) V}. ب. توجه به حضور خدا؛ خداوند مي فرمايد: «آيا انسان نمي داند كه خدا همه اعمالش را مي بيند!»، {V(سوره علق، آيه 14) V}. ج. توجه به شخصيت انساني؛ امام علي مي فرمايد: «جان شما هيچ بهايي جز بهشت ندارد»، {V(نهج البلاغه، حكمت 456) V}. د. ياد مرگ؛ رسول اكرم(ص) مي فرمايند: بسيار در ياد مرگ باشيد؛ زيرا ياد مرگ گناهان را مي زدايد»، {V(نهج الفصاحة، حديث 444) V}. ه. انجام عبادات، خداوند مي فرمايد: نماز، انسان را از زشتي ها و منكرات باز مي دارد.»، {V(سوره عنكبوت، آيه 45) V}. {V(ر.ك: قرائتي: گناه شناسي، مركز فرهنگي درس هايي از قرآن، صص 224 - 207) V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.