مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22242 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

انسان چگونه مي تواند عيب خود را بيابد؟
يكي از راه هاي شناخت عيوب خود، تفكر و تعمق در رفتارهاي روزانه است. در پايان هر روز با نگاهي منصفانه و در عين حال انتقادي، كارهاي روزانه خود را بررسي كنيد و نقاط ضعف خود را يادداشت نماييد هيچ كس بهتر از خود انسان به رفتار، انگيزه ها و نيت هاي كار خود آشنا نيست؛ لذا اگر عيب و اشكالي - حتي در نيّت قلبي - باشد، خود فرد به آن واقف است. بنابراين بهترين قاضي درباره كارهاي انسان، خود اوست؛ {H{/Bبَلِ اَلْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ{w1-5w}{I75:14I}/}H}. راه ديگر شناخت عيوب خود، تذكر دوستان صميمي و دلسوز است. در صورتي كه در افكار و انديشه ها يا اعمال و رفتار شما عيب و ايراد مشاهده كرد. آن را به شما تذكر دهد تا به اصلاح آن بپردازيد. در روايت آمده است: {Hالمؤمن مرآة المؤمن H}؛ {Mمؤمن آيينه ديگر مؤمنين است M}» چنان كه آينه، عيب و ايراد شخصي را كه جلوي او ايستاده، تذكر مي دهد، دوست و مؤمنين ديگر نيز عيوب رفتاري و افكاري ديگران را تذكر مي دهند و در اصلاح هم ديگر مي پردازند. مناسب است در پايان هفته يا هر چند مدت يك بار، كنار هم بنشينيم و خيرخواهانه و از روي دلسوزي و علاقه، نقاط ضعف و عيوب گذشته به يك ديگر، تذكر دهيم. امام صادق(ع) مي فرمايند: {Hاحب اخواني من اهدي اليّ عيوبي H}؛{M بهترين دوستان من كسي است كه عيوب من را به خودم تذكر دهدM}».

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.