مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22245 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مهم ترين عوامل سعادت در زندگي زناشويي چيست؟
از جمله مهم ترين عوامل سعادت و خوشبختي در زندگي، تفاهم، درك متقابل، آرمان مشترك، تعهد به اصول اخلاقي، انضباط و اهتمام به زندگي است. در پرتو اين اصول، مي توان عشق به زندگي را تقويت نمود و اين عنصر اصلي را در زندگي حفظ كرد. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: آيين همسرداري،ابراهيم اميني خوش زيستن در زندگي زناشويي،اندره مودوا در ضمن، بايد توجه داشت كه مقصود از تفاهم در زندگي، داشتن آرمان هاي كلي مشترك و شرح صدر در برخورد با اختلافات است، وگرنه تفاهم در تمام جزئيات عادتاً امكان پذير نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.