مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22280 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

علت كسالت در انجام عبادات چيست؟
علت كسالت در انجام عبادات عدم توجه به اهميت عبادات مي باشد، اگر ارزش و جايگاه و معناي نماز را به درستي درك كنيم، مانند پيامبر اكرم(ص) انتظار وقت اذان را مي بريم تا به ملاقات با محبوب ازلي برويم و از لذت حضور در محضر او بهره مند شويم. اشتغال بيش از حد به امور دنيوي: كثرت گناهان و دلبستگي به دنيا و قساوت دل، همگي از عوامل محروميت انسان از درك لذت حضور در محضر پروردگار مي باشد. براي حل اين مشكل راه هاي متعددي وجود دارد از جمله: 1- دقت در انجام مقدمات نماز؛ مانند وضوي با معنويت انجام مستحباتي چون اذان اقامه و ...، 2- گزينش مكان مناسب دوري از جاهاي شلوغ و پر سر و صدا و دوري از هرچه موجب انحراف توجه از خداوند شود، 3- گزينش وقت مناسب تا آن جا كه ممكن است اول وقت خواندن نماز، 4- تا حد امكان در مسجد و با جماعت نماز خواندن (بويژه در جماعاتي كه بعد معنوي بيشتري دارد)، 5- نماز را با اشتياق و با طمأنينه و با دقت در مفاهيم و معاني آن خواندن، 6- عدم توجه به اطراف واطرافيان در حال ايستاده به مهر نگريستن و در ركوع پايين پا و در تشهد به دامن خود نظر نمودن، 7- تخليه دل از حب دنيا و امور دنيوي و آن را مالامال از عشق خداساختن. توضيح: ذهن انسان همواره متوجه چيزي است كه به آن عشق مي ورزد چنان كه عاشق آني از فكر معشوق خود بيرون نمي رود. اين كه ما در نمازهايمان همواره به فكر مسائل ديگر هستيم به خاطر تعلق شديد نفس به دنيا و حب آن است اما آن كه عاشق حق است در هر حال و كاري به ياد خداست به طوري كه گويي هميشه در نماز است، 8- ضبط قوه خيال، توضيح: پرنده لجام گسيخته خيال چكاوكي است كه هر آن بر شاخساري مي نشيند. از اين رو هميشه افكار انسان به اين طرف و آن طرف متوجه است و قرار و آرامي ندارد اما اگر آدمي با دقت و هوشياري در كنترل آن بكوشد پس از چند صباحي رام و مطيع شده و به هر سو كه اراده شود متوجه مي گردد. بنابراين انسان بايد در نماز از اول با قاطعيت بنا گذارد كه تمام توجه خود را به سوي پروردگار معطوف دارد و هرگاه طاير خيال از چنگ او گريخت بلافاصله آن را به همان جهت برگرداند. اگر چندين مرتبه در ايام متوالي چنين كند كم كم ذهنش عادت خواهد نمود، 9- توجه به عظمت و هيبت پروردگار و فقر وفاقه خود. بديهي است اگر آدمي بداند با چه بزرگي روبه روست و خود در مقابل او هيچ بلكه عين احتياج و فقر و فاقه است با تمام وجود و ذهن و انديشه خاضع مي گردد، 10- مطالعه پيرامون كيفيت نمازهاي اهل بيت(ع) همچنين مطالعه كتاب هايي چون «آداب الصلوه يا پرواز در ملكوت»، امام خميني و «اسرارالصلوه»، ميرزا جواد ملكي تبريزي بسيار نافع است، 11- تميز بودن بدن و لباس مسواك زدن دندان و خالي بودن معده در هنگام نماز نيز از مستحبات و موجب حضور بيشتر قلب است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.