مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22295 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

لذت از گناه موجب عدم استجابت دعا و نبود محبت خدا در دلم شده چه كنم؟
براي از بين بردن لذت گناه و يا دست كم كاهش آن راهكارهاي زير را حداقل يك سال مستمر و دقيق عمل كنيد: 1- از بين بردن زمينه ي لذت گناه: هر زمينه اي كه لذت انگيز است و شما را به سمت گناه متمايل مي كند، از خود دور سازيد. مثلاً اگر نگاه كردن به فلان جوان يا فلان استاد يا فلان صحنه يا فلان فيلم و... شما را تحريك مي كند بايد چشم خود را از آن برگيريد. نه تنها چشم، بلكه هر عضوي از اعضاي بدن كه زمينه ساز انتقال لذت گناه به دل مي باشد، بايد نگهداري شود. اگر نگاه نكردن به استاد يا نشنيدن سخن وي محذور خاصي داشت مي توانيد همزمان با نگاه كردن به او و شنيدن گفتارش ذكر مبارك {Hلا اله الاّ الله H} را زير زبان بگوييد. با گفتن اين ذكر چون لب ها تكان نمي خورد هيچكس متوجه نمي شود كه شما مشغول ذكر هستيد. 2- اشتغال و پر كردن اوقات: سعي كنيد به گونه اي برنامه ريزي كنيد كه مرتب مشغول باشيد، و براي بي كاري و فكر گناه مجال نداشته باشيد. اگر به كار يا مطالعه خاصي علاقه داريد بيش از معمول روي آن وقت بگذاريد تا افكار شما بيشتر متمركز گردد و در نتيجه از لذت گناه غافل شويد. 3- روزه گرفتن: اگر روز گرفتن برايتان ضرري ندارد دوشنبه ها و پنج شنبه ها روزه بگيريد. 4- همنشيني با دوستان پرهيزكار: دوستاني برگزينيد كه با گفتار و كردارشان لذت گناه را در ذهن شما تداعي نكنند، بلكه شما را از گناه باز داشته و به خوبي ها دعوت كنند. 5- مطالعه مستمر كتب اخلاقي: كم ولي هر روز كتب اخلاقي را مطالعه و يا با يكديگر مذاكره كنيد. كتاب هاي زير سفارش مي شود: 1. «چهل حديث» اثر امام خميني(ره). 2. «گناهان كبيره» اثر شهيد دستغيب. 3. «خودشناسي براي خودسازي» اثر استاد محمدتقي مصباح. 4. «نردبان آسمان»، (آيةالله بهاء الديني) تدوين و ويرايش اكبر اسدي. 5. «سلوك معنوي»، (آيةالله بهاء الديني) تدوين و ويرايش اكبر اسدي. اين گونه مطالعات و مذاكرات شما را به سمت عالم معنا و واقف كردن بر پستي گناه، كمك شاياني مي رساند. 6- دعا و توسل: حداقل هفته اي يك بار با مثل دعاي كميل يا ندبه يا توسل يا... هر دعايي كه بيشتر به شما حال خوش معنوي مي بخشد انس گرفته همان را هر هفته انجام دهيد هر چند از طريق صدا و سيما يا نوار باشد. اگر خواندن دعاي ندبه اي كه از شبكه ي اوّل سيما ساعت هفت و نيم هر صبح جمعه پخش مي شود، برايتان ميسور است، دعاي با حال و مغتنمي مي باشد. 7- ياد مرگ: حداقل هفته اي يك بار حدود نيم ساعت با خود خلوت كنيد و حقانيت مرگ و ورود به عالم قبر و قيامت را به دل تلقين كنيد. خاطرات گذشته خود را مثل فيلم از ذهن بگذرانيد مخصوصاً آناني كه با شما خاطره اي داشته اند و الآن با مرگ از شما جدا گشته اند تا به گذرايي دنيا بيشتر واقف كنيد كه در نتيجه نه تنها از گناه متنفر شويد، بلكه از دنيا هم جدا گرديد. 8- توجه و تفكر در عيوب و كاستي هاي كسي كه محبتش شما را گرفته است: اگر مثلاً فلان استاد جوان دل شما را ربوده است توجه خود را به عيوب و كاستي ها و نازيبايي ها او بدوزيد. از زشتي ها و كثافات عالَم ماده گرفته تا صورت زشت تر برزخي، در همه ي اينها بينديشيد تا يقين كنيد كه بسياري از اين ظاهرهاي زيبا به باطن هاي متعفن و خوك هاي نفرت آوري هستند. البته در فكر كردن شخصي چنين باشيد و گرنه به زبان نياوريد و لازم هم نيست واقعاً دنبال عيوب باشيد بلكه بر سبيل احتمال در آنها بينديشيد. 9- انجام مستحبات نشاط آور: در بين مستحبات، نماز باشد يا غير نماز هر كدام را كه به شما حال خوش و نشاط مي بخشد، انجام دهيد. حتي گاهي يك ذكر مخصوص براي فردي نشاط آور است ولي براي فردي ديگر چنين نيست، فرد اوّلي بايد آن را انجام دهد ولي دوّمي خير. به هر حال حالات شخصي را خود بايد بررسي كنيد تا به وسيله ي مستحبات خطّ روحي خود را برگيريد. و پيوسته با آن مستحب انتخاب شده دم خوش باشيد و آن را ترك نكنيد. البته اگر دوام يك عمل مستحبي نشاطآور نبود بايد عمل مستحبي ديگري را كه نشاطآور است، جايگزين كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.