مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22300 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مهم ترين آداب گفتار و رفتار را بيان كنيد.
رباره چگونگي سخن گفتن بزرگاني همچون آيت الله جوادي آملي توصيه كرده اند «هم بايد حرف خوب زد و هم بايد خوب حرف زد» يعني هم بايد سخن ما از جهت محتوا خوب و پربار باشد و هم از جهت چگونگي زيبا و سنجيده باشد. به گونه اي كه حتي سخن خوب ما موجب آزار ديگران نشود و پشيماني به دنبال نداشته باشد و از جهت نوع رفتار در حديث از امام باقر(ع) آمده است: «به گونه اي با ديگران رفتار كنيد كه دوست داريد ديگران با شما آن گونه رفتار كنند» (امالي شيخ صدوق ص 401 ح 519 13). اگر چه درباره آداب سخن و رفتار دامنه گسترده اي از راه كارها وجود دارد. اما آنچه گفته شد در قالب مختصر بسيار مفيد مي باشد. زيرا عقل و وجدان آدمي خود از بهترين راهنماهاي انسان است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.