مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22303 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خصلت عصبانيت را چگونه درمان كنيم؟
صبانيت سريع و پريشاني فكر مي تواند عوامل گوناگوني داشته باشد از جمله: 1- حسادت، 2- كم حوصلگي و كم ظرفيتي، 3- ضعف و ناتواني مزاج، 4- عدم اعتماد به نفس و خودكم بيني، 5- حساسيت هاي افراطي، 6- منفي بافي و سوءظن به ديگران، 7- همانندسازي و تقليد از والدين، همسالان و همكالسان و... اما دليل آن هر چه كه باشد، با راه كارهايي كه ارائه مي شود، تا حدود زيادي مي توان از آن پيشگيري نمود: 1- براي اوقات شبانه روزي خود برنامه ريزي كنيد و هر كاري را درموقع خودش انجام دهيد. 2- ممكن است گاهي عوامل خارجي و محيطي كه در كنترل شما نيست، بعضي از برنامه هاي شما را به هم بزند؛ شما بايد در برنامه خود چنين اتفاقاتي را نيز پيش بيني كنيد و از قبل خودتان را براي رفتاري مناسب آماده كنيد. 3- هنگامي كه عصباني مي شويد، در خودتان يك تغيير حالت فيزيك ايجاد كنيد؛ مثلاً مقداري قدم بزنيد و سعي كنيد در آن لحظات تصميم نگيريد و اگر آب در دسترس شماست، مقداري آب خنك ميل كنيد و دست و صورت خود را با آن شستشو دهيد. 4- اگر امكان دارد، هنگام عصبانيت يا بي حوصلگي و كسالت، يك دوش آب ولرم بگيريد. 5- چند لحظه دراز بكشيد و چشمان خود را ببنديد و همه ماهيچه هاي خود را شل كنيد تا آرامش عضلاني پيدا كنيد و فكر خود را از آنچه موجب عصبانيت شما شده است منصرف كنيد و به عضلات بدن خود تمركز يابيد. 6- به خودتان تلقين كنيد كه اتفاق خاصي نيفتاده است؛ مثلاً اگر كلاس تعطيل شده بشود، اشكالي ندارد. مگر آسمان به زمين آمده؟ بقيه در چنين مواردي چه مي كنند؟ آيا همه عزا مي گيرند؟ هر كسي به كاري مشغول مي شود و اعتنايي به اين گونه موارد نمي كند. 7- هميشه فضاي ذهني و رواني خود را براي شنيدن و دريافت رفتارهاي نابجا و خلاف انتظار آماده سازيد وبه اين معنا كه هميشه اين انتظار را داشته باشيد تا ديگران با شما به بدترين شكل برخورد داشته باشند و خود را براي تحمل آن آماده كنيد. 8- اگر برخي موارد سريع سخن گفتيد و عجولانه تصميم گرفتيد و رفتار نابجا از شما سرزد سريع خود را سرزنش و حتي در لفظ اظهار پشيماني نماييد و وعده ها و قولي كه با خود داشتيد را در ذهن خويش حاضر سازيد. 9- از خود ارزندگيهاي نابجا و شخصيت قائل شدن بيش از اندازه براي خود اجتناب ورزيد و تنها هنجارها را رعايت كنيد و لذا به سراغ رفتارهاي متواضعانه همانند تقدم در سلام، همنشيني مناسب با افراد پايين تر، ابراز اردت به كوچكترها، مصافحه و احوالپرسي با ديگران به خصوص طبقه پايين تر، تفريح و صحبت با ديگران اقدام كنيد. 10- ذكر «لا حول و لا قوة الا بالله» را زياد بر زبان جاري سازيد و سوره والعصر را زياد بخوانيد و تكرار اذكار: {Hاستغفرالله ربي و اتوب اليه H} و {Hاعوذ بالله من الشيطان الرجيم H}. 11- به هنگام احساس عصبانيت، سريع تغيير وضعيت و موقعيت دهيد و از آن محيط دور شويد مثلاً اگر در منزل اين حادثه رخ داد لباس پوشيده و منزل را ترك كنيد. 12- در هنگام عصبانيت اگر ايستاده ايد بنشينيد و اگر نشسته هستيد بخوابيد. 13- وقتي كه با امور عصبانيت آفرين مواجه هستيد براي مدتي (حدود 10تا 15 دقيقه) راه دريافتهاي حسي خود را سد سازيد مثلاً جلوي گوش خود را بگيريد و چشمان خود را ببنديد و سر خود را پايين اندازيد تا دريافت هاي عصبانيت را تحت كنترل شما در آيند و موجب تحريك بيشتر شما نشوند. 14- اگر رفتار و يا صفتي كه در شخصي هست موجب عصبانيت شما شده است آن رفتار را شوخي تلقي كرده و به شكلي خود را از تيررس آنها دور در نظر بگيريد يعني به گونه اي از مخاطب در نظر گرفتن خويش در برابر رفتارهاي ديگران پرهيز كنيد مثلاً از مشاهده كسي كه فحش مي دهد با خود بگوييد مخاطب او من نيستم و در اين هنگام از صحنه دور شده و راه دريافت هاي حسي را سد سازيد تا بيشتر مورد هجوم قرار نگيريد. 15- براي توجيه رفتارهاي خلاف انتظاري كه از ديگران سر مي زند توجيه مناسب داشته باشيد و آنها را مقصر تلقي نكنيد تا موجب شود به خود اجازه عكس العمل بدهيد مثلاً بگوييد خودم از اين فرد بدتر رفتار مي كنم او اشتباه گرفته مقصر نيست اشتباه من باعث رفتار نامناسب او شده است. 16- به نظرات و عقايد ديگران احترام قائل شويد و به ديده احترام به آنها بنگريد و حتي محترمانه با آنها رفتار كنيد. 17- به منظور تقويت اراده و حفظ سعه صدر از تفريحاتي همانند صحرانوردي، كوهنوردي، شنا، اسب سواري، پياده روي در صبح زود بهره گيريد. 18- در برخي كارهاي مهم با مشورت خواستن از ديگران تصميمات خود را استحكام بخشيد و از اقدامات عجولانه و خام بپرهيزيد. 19- بيشتر با افراد حليم صبور و غير عصبي معاشرت كنيد و از دوستي و حرف شنوي افراد تند مزاج پرهيز كنيد. 20- هميشه خودتان و رفتارتان را درست و صحيح تلقي نكنيد و احتمال خطا در كارهاي خود را بدهيد. 21- سعي كنيد به عنوان تمرين گاهگاهي با افرادي كه سليقه آنها را نمي پسنديد برخورد كوتاه مدت داشته باشيد و با صاحبان ديگر انتظار مراوده كوتاه مدت داشته باشيد. 22- موارد فوق را در برنامه اي منظم با درج موارد آن در يك جدول و نمره دادن به عملكرد خود و رعايت اين امور سعي در تقليل موارد تخلف داشته و همت خود به افزايش صبر و تحصيل سعه صدر معطوف بداريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.