مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22306 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه با حسادت مقابله كنم؟
قبل از بيان راه كارهاي عملي براي حلّ مشكل حسادت به ذكر چند نكته مي پردازيم: براي بيرون راندن صفات رذيله اي همچون حسادت و نظاير آن - به خصوص وقتي در وجود فرد ريشه دوانده است - علاوه بر شناخت و اراده جدي، صبر و مقاومت در برابر مشكلات و سختي هاي درمان نيز ضرورت دارد. انتظار نداشته باشيد يك شبه به موفقيت نائل آييد. پيروزي نيازمند گذر زمان است و به تدريج به دست مي آيد. نبايد در راه مبارزه با اين صفت به سستي و خستگي و نااميدي دچار شويد. ريشه اصلي حسادت ضعف فكري در نحوه تحليل امور و بدبيني است؛ يعني فرد با نگاهي غير متقن به نظام هستي و خداي متعال، به انكار وسعت فضل و رحمت الاهي مي پردازد و فكر مي كند خداوند متعال او را دوست نداشته است. همان طور كه در آموزه هاي دين ما آمده است، براي جبران ضعف شناختي حسود راه هاي متعددي وجود دارد. بخشي از اين راه ها عبارت است از: {Tالف) توجّه به گستردگي و فراواني نعمت هاي الاهي:T} اگر حسود به فراواني نعمت هاي الاهي توجّه كند و به نا محدود بودن آن ايمان آورد، بدبيني اش به خوش بيني تبديل خواهد شد؛ زمينه قناعت و رضايت به آنچه در اختيار او است، فراهم مي آيد و از حسادت به نعمت هايي كه در دست ديگران است، باز مي ماند بنابراين، توصيه مي شوددرباره نعمت هاي بيكران الاهي مطالعه و بيش تر دقّت كنيد تا به باوري صحيح و شناختي عميق دست يابيد. {Tب) توجّه به كمال نبودن امكانات مادّي:T} اگر حسود به اين باور دست يابد كه صرف داشتن امكانات مادّي كمال نيست و نمي تواند انسان را به خوشبختي و سعادت حقيقي برساند، در رفع اين صفت زشت مؤثر است. توجّه داشته باشيد بدون امكانات رفاهي و مادّي فراوان نيز مي توان به كمال رسيد. در پرتو بردباري و تحمّل محروميت هاي مادّي مي توان به مقامات معنوي و حتّي مادّي دست يافت. {Tج) توجّه به موقعيت و امكانات موجود:T} اگر حسود به آنچه هم اكنون در دست دارد بينديشد و با خود محاسبه كند چه نعمت هاي زيادي دارم. اگر فلان نعمت را ندارم، در عوض از موقعيت هاي ارزشمند و توانايي ها و استعدادهاي ديگر بهره مي برم و مي توانم در پرتو تلاش به نعمت هاي ديگري دسترسي پيدا كنم، به تدريج ريشه حسادت در درونش مي خشكد. بنابراين، توصيه مي شود درباره توانمندي ها و شرايط و موقعيت هاي بالفعل خود بيش تر بينديشيد. تصويري مثبت از خود داشته باشيد و با تكيه بر آن به سوي اهداف حركت كنيد. {Tد) توجّه به زيان هاي حسادت:T} زيان هاي جسمي و رواني حسادت را مي شناسيد و با توجّه به آن به سوي درمان گام برداشته ايد. بنابراين، اميد است با توجّه به اين كه نخستين ضربه حسادت بر روان و جسم حسود فرود مي آيد، در زيان هاي اين بيماري بيش تر بينديشيد و با اين روش در تضعيف فزون تر آن توفيق يابيد. اكنون، با توجّه به نكات و مطالب فوق، توجّه شما را به راهكارهاي عملي زير جلب مي كنيم: 1 تمرين كنيد به حسادت خود ترتيب اثر ندهيد؛ مثلاً به جاي اين كه از ديگري بدگويي كنيد، آگاهانه و با توجّه كامل از او تعريف كنيد. به جاي اين كه در برابر فردي تكبر ورزيد، در برابرش متواضعانه رفتار كنيد و به او احترام بگذاريد. 2 رابطه عاطفي خود را با فرد مورد حسادت خود بيش تر كنيد، به او محبت ورزيد و در حلّ مشكلات ياري اش كنيد. بدين وسيله زمينه رواني مناسبي بين او و شما پديد مي آيد و زمينه دوستي شما بيش تر فراهم مي شود. 3 در برابر بدگويي هاي ديگران درباره فرد مورد حسادت مقاومت كنيد و اجازه ندهيد ديگران درباره افراد به بدگويي و بدبيني روي آورند. بدين وسيله زمينه بروز حسادت و نگرش منفي به ديگران در ذهن از ميان خواهد رفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.