مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22311 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

لطفا در مورد حقوق والدين و حقوق فرزند توضيح دهيد.
وظيفه فرزند احسان به پدر و مادر و خوش رفتاري با آنان است. خداوند متعال در چهار آيه قرآن، پس از دعوت مردم به عبادت خويش، آنان را به احسان و نيكي به پدر و مادر فرمان داده است، و در سه آيه ديگر سفارش به احسان به پدر و مادر نموده است. بقره ، آيه 83نساء ، آيه 36انعام ، آيه 151اسراء ، آيه 23 عنكبوت ، آيه 8لقمان ، آيه 14احقاف ، آيه 15 در سوره اسراء فرموده است: {Mو خداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد و درباره پدر و مادر نيكويي كنيد و اگر يكي يا هر دو پير و سالخورده شوند، كلمه اي كه آنان را رنجيده خاطر كند بر زبان نياوريد و كمترين آزاري به آنها نرسانيد و با ايشان با اكرام و احترام سخن بگوييد و همواره بال و پر تواضع و تكريم را با كمال مهرباني نزدشان بگستران و بگو: پرودگارا ! همانگونه كه پدر و مادر مرا از كودكي به مهرباني بپروردند، تو در حق آنها رحمت و مهرباني فرماM}. و در سوره لقمان فرموده است: {M... شكر من و شكر پدر و مادرت را به جاي آور ... و اگر آنها تو را به شرك دعوت كردند، در اين صورت از آنان اطاعت مكن، ولي در دنيا با آنها به حسن خلق مصاحبت كن M}. تنها اطاعت از والدين در جهت معصيت خدا جايز نيست، ولي احترام و خوش رفتاري با آنان همواره لازم است. مهم ترين وظيفه در مورد پدر و مادر، شناخت حقوق آنها و دقت در اداي آن حقوق است. امام سجاد(ع) در رساله حقوق مي فرمايند: {Hو اما حق ابيك فتعلم انه اصلك و انك فرعه و انك لولاه لم تكن فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم ان اياك اصل النعمة عليك فيه واحمداللَّه واشكره علي قدر ذلك ولاقوه الا باللَّه H}؛ {Mحق پدرت بر تو آن است كه بداني او اصل تو و تو فرع اويي. اگر پدرت نبود تو نبودي؛ پس هرگاه در دلت خودپسندي راه يافت، بدان كه پدرت ريشه نعمت هايي است كه از آن برخورداري. خداي را سپاس گزار و شكر به جاي آورM}، {V(بحارالانوار، ج 10، ص 74)V}. امور ديگري كه براي احسان به پدر و مادر ذكر شده عبارت است از: 1- تواضع و خوشخويي و گشاده رويي در برابر آنان، 2- تلاش براي تأمين حوايج و نيازهاي آنان پيش از استمداد آنها، 3- اطاعت از فرمان هاي ايشان. پدر و مادر و فرزندان از نظر اسلام هر كدام حقوقي نسبت به يكديگر دارند كه اگر رعايت نكنند شرعاً مسؤول هستند وظيفه پدر و مادر عبارت است از: 1- تربيت صحيح فرزندان و راهنمايي آنان به وظايف ديني واجتماعي و...، 2- انتخاب نام خوب براي آنها، 3- تعليم و تعلم آنها مخصوصاً آشنا كردن آنان با قرآن، 4- فراهم نمودن مخارج معمولي زندگي فرزندان در حد توان. وظيفه فرزندان نيز عبارت است از؛ احترام به پدر و مادر و تواضع در مقابل آنها و قدرداني از زحمات آنان. حال اگر هر كدام از اين ها وظيفه خود را انجام نداد، سبب نمي شود كه ديگري هم انجام وظيفه نكند. بنابراين اگر فرضاً پدر شما وظيفه اش را نسبت به شما انجام نمي دهد و آن طور كه نوشته ايد نسبت به شما قصوري از او سر زده است، اين دليل نمي شود كه شما نسبت به او بي احترامي كنيد و در انجام وظايف خود كوتاهي نماييد. بنابراين بهتر است به وسيله شخص ديگري كه هم سن و سال ايشان هست يا روحاني محل و...، ايشان را نسبت به وظايفش آگاه سازيد و در هر صورت با زبان نرم و برخورد محترمانه نظر ايشان را به خودتان جلب نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.