مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22315 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان از مواضع تهمت و بدبيني ديگران دور بود؟
دانشجوي محترم ما نيز از اين مشكلي كه براي شما پيش آمده ناخرسنديم و سخت گيريها و تنگ نظري هاي بعضي از افراد را نمي پسنديم و معتقديم اصل اولي در مورد افراد بايد براساس حسن اعتماد باشد نه سوء ظن مگر در مواردي كه قراين كافي براي بي اعتمادي وجود داشته باشد البته شايد بسياري از اين برخوردها از روي دلسوزي باشد منتها راهكار مناسبي براي جلوگيري از بعضي مسائل را اتخاذ نكنند و از طرفي ممكن است افرادي نيز از روي حسادت و ناجوانمردي شيطنت هايي مي كنند و چيزهاي دروغي را براي بعضي از نهادهاي مسؤول در دانشگاه يا جاهاي ديگر گزارش مي كنند و موجب بعضي از دردسرها براي افراد مي شوند در هر صورت ما نيز از بروز اين گونه مسائل كه موجب بي اعتمادي و از طرفي موجب نگراني افراد مي شود ناخشنود هستيم اما به اين نكته بايد توجه داشت كه همواره اين گونه مسائل به نحوي در جامعه و محيط زندگي ما وجود دارند آنچه مهم است اينست كه ما روشي را در زندگي معاشرت ها و سلوك خودمان اتخاذ كنيم تا جلوي بسياري از اين بي اعتمادي ها را بگيريم و در يك فضاي آرام و مطمئني زندگي كنيم از آن جا كه شما دانشجوي عزيز از ما راهكار و راه حل براي رهايي از اين مشكل خواستيد مانيز از روي دلسوزي و از باب انسان دوستي خود را ملزم مي دانيم راه حل مناسبي را به شما پيشنهاد كنيم. دانشجوي گرامي بدست آوردن شخصيت اجتماعي و حفظ آن يكي از مسائل بسيار مهمي است كه هر انسان عاقلي كه مي خواهد زندگي موفقيت آميزي در جامعه داشته باشد و در عين حال از حيثيت و منزلت و جايگاه اجتماعي، شغلي خوبي برخوردار باشد بايد در دست يابي به آن تلاش و هر چيزي كه باعث خدشه دار شدن شخصيت و آبروي او مي شود اجتناب كند و اين از سفارشات برزگان دين ماست كه سعي كنيد از مواضع تهمت دوري كنيد يعني اگر مكاني ولو به غلط و اشتباه مورد سوءظن افراد جامعه است سعي كنيد در آن مكان قرار نگيريد اگر خياباني، مغازه اي، فروشگاهي مورد سوءظن است از آن خيابان عبور نكنيد يا اگر مجبور هستيد به سرعت از آن جا عبور كنيد و در چنين مكانها توقف ننماييد و از همه مهمتر اگر فردي يا افرادي مورد سوءظن هستند ولو به غلط و اشتباه سعي كنيد خودتان را كنار آنها قرار ندهيد حتي اگر آنها نسبت به شما دلسوز نيز هستند زيرا فعلاً آنها مورد اتهام و سوءظن مي باشند و ضرري كه از آنها به شما و آبروي شما وارد مي شود از منفعتي كه از آنها مي بريد خيلي زيادتر است هر انسان عاقلي دفع ضرر از خودش را لازم و ضروري مي داند آبرو و حيثيت اجتماعي چيزي نيست كه اگر كسي از دست داد براحتي بتواند آن را دوباره بدست آورد و از نظر شرعي نيز حرام است كسي آبروي خودش را در معرض خطر قرار مي دهد در حاليكه مي تواند آن را حفظ كند بنابراين توصيه اكيد ما به شما دانشجوي گرامي اين است كه شما خودت را از مواضع تهمت دور كن ولو اين كه به نظر شما فرد متهم بي تقصير است البته اگر شما بتوانيد فرد بي گناهي را كه به غلط مورد اتهام است به صورت منطقي از او رفع اتهام كنيد كار بسيار شايسته اي انجام داده ايد ولي لازمه اين كار اينست كه خود شما نيز از موضع اتهام پرهيز كنيد و الا در صورت دفاع به شما خواهند گفت: «شريك دزد و رفيق قافله» در هر صورت ما به شما توصيه مي كنيم با افرادي معاشرت كن كه چنين مشكلي را ندارند و اگر واقعاً دنبال رشد و تكامل و اصلاح و پيشرفت خودتان هستيد از خداوند متعال بخواهيد كه شما را با افرادي مأنوس كند كه از هر جهت الگوي مناسبي براي شما باشند و اگر شما با نيت خالصانه چنين در خواستي را از خداوند متعال بنماييد حتماً موفق خواهيد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.