مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22368 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

بي احترامي به مادر و نافرماني از او چه حكمي دارد؟
احترام به پدر و مادر از نظر اسلام خيلي مهم و با ارزش است؛ به طوري كه خداوند در قرآن بعد از اين كه امر به اطاعت از خودش مي كند، بلافاصله مي فرمايد: {A{/Bوَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً{w11-13w}{I2:83I}*/}A}؛{M به پدر و مادر نيكي كنيدM}» {V(الاسراء/22)V}. مخصوصاً در روايات سفارش زيادي نسبت به مادر شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.