مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22369 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حدود اطاعت زن از شوهر چيست؟
هترين ازدواج آن است كه: الف) طرفين آن از اهل ايمان باشند. ب ) در آن عملي بر خلاف رضاي خدا انجام نگيرد. ج ) كم خرج و دور از اسراف و تبذير باشد. معيارهاي گزينش همسر متعدد است؛ اهم آنها از قرار ذيل مي باشد: 1) كفو هم بودن؛ يعني طرفين بايد از جهات مختلف با يكديگر تناسب داشته و همگون باشند، 2) ايمان؛ تقوا و عفاف داشتن؛ در روايات اسلامي شديدا از ازدواج با انسان هاي بي دين و لاابالي نهي شده تا آن جا كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: «كسي كه دختر خود را به شرابخوار تزويج كند مانند آن است كه او را به زنا برده»، {V(نهج الفصاحه)V}، 3) اخلاق خوب، 4) دارا بودن فرهنگ و تربيت صحيح، 5) در پي كسب و روزي حلال بودن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.