مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22371 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

اگر دو دختر يكي به نقش زن و ديگري به نقش مرد بازي كند و خود راسرگرم نمايند آيا گناه كرده اند؟
اگر اين حركات از دختر بچه ها به عنوان بازي باشد اشكال ندارد؛ ولي اگر از دختران بالغ صادر شود صحيح نيست؛ چون همين الفاظ و كلمات است كه خداي نكرده مقدمه گناه حقيقي مي شود. در هر صورت بايد از اين حركات اجتناب نمايند؛ زيرا شيطان در ابتدا از اين راه ها وارد مي شود و وسوسه مي كند تا افراد را به گناه آلوده نمايد و اين بر عهده پدر و مادرها و مربيان است كه مواظب رفتار و حركات فرزندانشان باشند. ازاين رو اسلام دستور داده است كه وقتي بچه ها به سن ده سالگي رسيدند، بسترهاي خواب آنها را از هم جدا كنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.