مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22373 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا به شوخي دروغ گفتن گناه است؟
دروغ گفتن به شوخي نيز دروغ محسوب مي شود. حضرت علي (ع) فرمود: «{Mبنده مزه ايمان را نمي يابد تا دروغ را ترك كند؛ چه شوخي باشد و چه جدي M}». البته شوخي هاي دروغ نيز اقسام مختلفي دارند و حكم هر يك از نظر شرعي متفاوت است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: گناهان كبيره، شهيد دستغيب.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.