مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22374 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

آيا فرزند در مقابل حرف هاي زور پدر و مادر، مي تواند ازخود دفاع كند؟
دفاع منطقي و به دور از خشونت از مادر در صورت بر حق بودن، مانعي ندارد. ولي نبايستي به گونه اي دفاع كرد كه احترام پدر از بين برود و يا مورد اهانت قرار گيرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.