مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22375 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:27

وظيفه انسان در برابر شنيدن غيبت و حرف هاي ناروا چيست؟
شنيدن غيبت و ساير حرف هاي ناروا اگر عمدي نباشد و طبق گفته شما در كوچه و بازار اتفاقاً به گوش انسان برسد، حرام نيست و وظيفه ما در قبال آنها امر به معروف و نهي از منكر است. البته اين كار داراي مراتب و شرايطي است كه آمر و ناهي حتماً بايد نسبت به آن امور اطلاع كافي داشته باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.