مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22376 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

حكم عمل به گناهي كوچك تر براي فرار از گناه بزرگ تر چيست؟
گناه در هر صورت گناه است؛ گر چه شرايط افراد در ميزان و مقدار گناه دخيل است؛ مثلاً كسي كه راه حلال براي او باز است اگر مرتكب حرام شود، گناه او با كسي كه امكان راه حلال براي او وجود ندارد، مساوي نيست. بنابراين مي توان گفت گناه، گناه است؛ ولي درجه آن منوط به شرايط است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.