مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22377 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خانم سيده اي است كه اصلا سواد ندارد ولي مشغول دعانويسي و روضه خواني است وظيفه ما در قبال او چيست؟
اگر بي سواد است و گفته هاي او موجب انحراف مي گردد، بايد با روشنگري اطراف او را خالي كنيد؛ ولي اگر صرفاً روضه خواني مي كند و به عقايد و احكام كاري ندارد، كاري به او نداشته باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.