مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22378 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

خشوع در نماز به چه اعمالي اطلاق مي شود؟
نچه در حال نماز باعث خضوع مي شود، همان رعايت آداب و مستحباتي است كه در رساله هاي عمليه ذكر شده است؛ برخي از اين موارد عبارت است از: راست ايستادن، نگاه روي مهر كردن، انگشتان دست ها را به هم چسباندن و روي ران ها قرار دادن، توجه به معاني الفاظي كه خوانده مي شود، طول دادن ذكر ركوع و سجود و از همه مهم تر متوجه بودن به اين كه در مقابل چه كسي ايستاده و با چه كسي سخن مي گويد. رعايت كردن موارد ذكر شده و مواردي از اين قبيل، باعث خضوع و خشوع مي شود. براي آگاهي بيشتر به كتاب هايي كه در زمينه «آداب نماز» نوشته شده است مراجعه كنيد، مانند: 1- آداب الصلوة،امام خميني 2- اسرار الصلوة،آقا ملكي تبريزي 3- ترجمه اسرار الصلوة،شهيد ثاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.