مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22421 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3617

شرافت چيست و چگونه مي توانم يك زندگي شرافتمندانه داشته باشم؟
ر حدود شرف و شرافت سؤال كرده بوديد و اين كه چگونه مي توان با شرافت زندگي نمود؟ معني لغوي شرف: بالا رفتن، بلندشدن و استوار گشتن است، برترين و افتخار پيدا كردن در زندگي نيز معني شرف گفته شده است. شرافت انسان به اين است كه خود را آن گونه كه هست بشناسد و اطلاع كامل از ابعاد انساني و حيواني خود به دست آورد، آن گاه جهاني را كه در آن زندگي مي كند و خداوندي را كه مبدأ و خالق اين جهان است بشناسد و هدف از خلقت خود را در اين جهان تشخيص داده با تمام توان و نيروي خود به سوي آن رهسپار گردد، اگر خداوند هستي را براي انسان خلق كرده است، اما انسان را براي خود خلق كرده و شرافت انسان به اين است كه خالق خود را خوب بشناسد و با تمام وجود بندگي او را بنمايد و خود را به كمتر از بهاي خود نفروشد، انسان ابعاد حيواني دارد كه براي ادامه زندگي بايد در حد طبيعي از آنها استفاده نمايد (بخورد، بياشامد، استراحت كند، تشكيل خانواده دهد و براي اداره آن كار نمايد و...) اما انسان فقط اين نيست، بلكه ابعاد ديگري نيز دارد كه جنبه ملكوتي معنويت انسان ناميده مي شود، آن جنبه را نيز لازم است تأمين نماييم و همه تمايلات و شرافت انسان نيز در رشد جنبه ملكوتي به دست مي آيد، رسيدن به قله كمالات معنوي و شرافت حقيقي نياز به دو بال علم و عمل دارد، علم به حقايق هستي و سنت هاي الهي (شناخت حقيقت خود و جهان و خدا) و عمل بر طبق خواست خدا، (انجام واجبات و مستحبات و ترك گناه) انسان با اين دو بال به تدريج رشد نموده از جاي خود بلند مي شود سپس بالا مي رود و استوار مي گردد، اين همان شرافت حقيقي انسان است كه با به دست آوردن آن در لحظه مرگ نگراني نخواهيد داشت و در آخرت با سربلندي و افتخار محشور خواهيد شد ان شاءاللَّه

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.