مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22430 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اينكه انسان فكر مي كند خدا او را دوست دارد اشكال دارد
اشكالي ندارد؛ زيرا خداوند تمام بندگانش را دوست دارد. به هر حال انسان در عين اينكه هميشه بايد به فضل و رحمت خداوند اميدوار و به او حسن ظن داشته باشد، بايد از گناهان خود غافل نبوده و حالت خوف و رجاء را در خود حفظ كند؛ زيرا همان گونه كه يأس و نااميدي از فضل و رحمت خداوند، گناه بزرگ و همدوش با كفر و شرك شمرده شده است، غرور بي جا و بدون عمل نيز انسان را گمراه و غافل مي كند. هر شخص با ايماني بايد سعي و تلاش كند تا با اعمال خوب و شايسته و اطاعت از دستورات الهي، وسيله محبوبيت و تقرب خويش را به خداوند متعال زيادتر كند، زيرا ملاك تقرّب و دوستي خدا تقواي الهي است: {H{/Bإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقاكُمْ {w16-20w}{I49:13I}/}H}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.