مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22431 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هنگام دعا و خواستن از خدا تصويري از ابر و باد و غيره در ذهنم خطورمي كند آيا اين شرك است؟
با اعتقاد به وحدت و يگانگي خدا و مبرّا بودن او از هر گونه نقص و كاستي، اين گونه تصورات اشكال چنداني ندارد و شرك نيست. منشأ اين تصورات غلبه داشتن مرتبه احساس، بر انديشه و تفكرات عقلاني است و با اندك مطالعه و دقّت در معارف و اصول دين، از بين مي رود. در هر صورت از بابت اين اوهام و تخيلات نگران نباشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.