مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22452 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

پسري در دانشگاه مرا بااسم كوچك صدا مي كند و به من سلام مي دهد و همين امرموجب سوء ظن همكلاسي ها شده لطفا مرا در برخورد با ايشان راهنمايي كنيد.
شما خوب مي دانيد جاذبه بين دو جنس مخالف (زن و مرد) بسيار فراوان است؛ مخصوصاً در سنين جواني، كه اين جاذبه و حساسيت در اوج خود مي باشد، در نتيجه هر چند جوان بخواهد رعايت مسايل شرعي و عرفي را در دوستي با جنس مخالف بنمايد، اما تمايلات نفسي و وسوسه هاي شيطاني قوي تر از آنند كه انسان گرفتار خطرهاي بزرگ نشود. به همين جهت عقل اقتضا مي كند انسان خود را در معرض خطري كه بسياري از خوش باوران را گرفتار كرده قرار ندهد. البته منظور ما اين نيست كه هيچ گونه ارتباطي نباشد، بلكه در حد عرف و شرع و سلام و احوال پرسي همكاران و فاميل ها و همسايگان اشكال ندارد؛ گرچه در همين موارد هر چه رعايت اختصار و احتياط گردد، براي سلامت روحيه طرفين مناسب تر است. با توجه به شرايط خاص دوران جواني، طولاني بودن دوران تجرد غالب دانشجويان و خطرات جدي تمايلات آشكار و پنهان نفساني، لازم است برادران و خواهران دانشجو روابط خود را از نظر كمي و كيفي دقيقاً تحت كنترل قرار دهند و در سطح ضرورت حفظ كنند. متاسفانه ما بارها با نامه دختراني مواجه بوده ايم كه معصومانه در دام هوسبازان گرفتار شده و چه بسا كه در اين راه تمامي سرمايه و آبروي خود را از كف داده اند؛ بدون اين كه چيزي به دست آورده باشند. خواهر عزيز! شيادان با تظاهر به صلاح و خيرخواهي،به دنبال طعمه هستند. بيدار شويد و ديگر هرگز به چنين افرادي اجازه ندهيد كه با روح و روان و حيثيت شما بازي كنند. از ارتباط و گفت وگوهاي پنهاني با افراد - هر كس كه باشد - به شدت پرهيز كنيد. اگر كسي خواهان ازدواج با شما باشد، بايد از طريق خانواده و به صورت علني درخواست خود را مطرح سازد. پس از هم اكنون، مصمم باشيد كه ديگر به چنين زمزمه هاي شيطاني گوش فرا ندهيد، تا از عواقب ناگوار آن مصون بمانيد. مسلم بدانيد كه با پيشه كردن تقواي الهي و پرهيز از روابط ناسالم، خداوند راه پاك و سالم براي ارضاي خواسته هاي دروني شما، فراهم خواهد ساخت {Sدر معرفت بر كساني است باز# كه درهاست بر روي ايشان فرازS} {Sاز اين ديو مردم كه ديو و ددند# حذر كن كه هم صحبتان بدندS} بنابراين: اولاً: به شخص نامبرده محكم تذكر دهيد كه شما را با نام كوچك صدا نزند. ثانياً: مراقب باشيد كه شيطان نفس در كمين همه نشسته بنابراين به سخنان فريبنده و اغواگر توجه نكنيد. ثالثاً: به هيچ وجه با نامحرم به گونه اي برخورد نكنيد كه به خود اجازه فكر سوء استفاده بدهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.