مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22453 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

چگونه مي توان همسر را به انجام نمازهاي صبح ترغيب كرد؟
ابتدا لازم است اهتمام به نماز را به وسيله آيات قرآن، گفته ها و سخنان بزرگان و نيز به وسيله كتاب هايي كه در موضوع اهميت وجوب نماز نوشته شده تقويت كنند و پس از آن با حفظ شرايط و مراتب همديگر را به نماز توصيه نمايند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.