مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22455 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

اگر عفو و بخشش خوب است چرا حضرت فاطمه(س) عمر را نبخشيدند؟
عفو و بخشش در چند مورد خوب و پسنديده نيست: 1- جايي كه موجب تقويت ظلم گردد، 2- جايي كه موجب تشويق ظالم گردد، 3- اگر اثر بدتربيتي و اخلاقي بر جامعه يا شخص ظالم گذارد، 4- جايي كه مسأله مورد حق ديگران نيز باشد و... بايد توجه داشت كه اعمال پسنديده نيز چنين هستند؛ مثلاً تواضع خوب است، ولي در روايات وارد شده براي شخص متكبّر تواضع نكنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.