مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22458 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

براي استفاده از محضر استاد به چه نكاتي بايد توجه كرد؟
در تلاوت قرآن رعايت آداب زير مي تواند در كمال آدمي و درك شيريني قرآن مؤثر باشد: 1- هنگام تلاوت قرآن، با وضو باشد. 2- تلاوت رو به قبله و به صورت نشسته با رعايت كمال ادب باشد. 3- تلاوت به صورت ختم باشد (از اول قرآن شروع كرده و روزي چند سوره خوانده شود و...). 4- به معاني آيات توجه شود. 5- مقداري با صداي بلند تلاوت صورت گيرد (يعني به صورت آهسته يا حديث نفس نباشد). 6- بعضي ايام در سحرگاهان خوانده شود. 7- تا حد امكان قرآن خواندن با تهذيب نفس همراه باشد. با رعايت اين امور، اندك اندك بين انسان و قرآن رفاقت و انس حاصل مي شود و شيريني تلاوت قرآن درك مي گردد؛ به طوري كه خستگي براي شخص بي معنا گشته و هر روز در جست و جوي وقت مناسبي براي خواندن قرآن برمي آيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.