مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22461 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مي خواهم در مسائل تحصيل و عرفان موفق و به درجات رفيعي نائل شوم. به نظرشما چه كار كنم؟
از نوشته شما برمي آيد كه چند نكته مثبت در شما وجود دارد: 1- اتكا به نفس، 2- حسن ظن به خداوند، 3- روحيه اي ترقي طلب. پيشنهاد اول ما اين است كه اين سه صفت را در روح و روان خود تقويت كنيد. هم چنين از اين كه دنبال الگو بوده ايد و زندگي نامه برخي از بزرگان را مطالعه كرده ايد، خرسند شديم. قرار دادن الگوي مناسب در زندگي، اثر بسيار مهمي در طي مسير كمال آدمي خواهد گذاشت، ولي از يك نكته نبايد غافل شد و آن اين كه انسان نبايد به دنبال تقليد صد در صد از روش و عملكرد ديگران باشد. استعدادها، روحيه ها، توانايي ها و خصوصيات جسمي افراد مختلف است. اين كه ابن سينا شب ها را بيدار بوده، دليل اين مسأله نيست كه اگر شما و ما هم شب ها نخوابيم، ابن سينا مي شويم بلكه از رؤوس برنامه هاي بزرگان بايد سرمشق گرفت. در كسب علم و كمال هم خيلي شتاب زده پيش نرويد. درس خواندن نياز به فهم و تجزيه و تحليل فكري دارد. در نتيجه مواظب باشيد اگر سرعت از عمق فهم شما مي كاهد، براي كيفيت تحصيلتان بيشتر اهميت قائل شويد. موفقيت در تحصيل علم و حتي امور ديگر تابع عوامل مختلفي است كه فهرست وار بدان اشاره مي كنيم: 1- تلاش، 2- استعداد افراد، 3- گزينش روش هاي مناسب، 4- نظم، 5- صبر و استقامت، 6- عنايت خداوند تبارك و تعالي. كه اميدواريم با تقويت اين امور بيش از پيش موفق بوده و در رسيدن به اهداف عاليه خويش كامياب گرديد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.