مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22493 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

چگونه مي توان از نيروي تفكر استفاده مفيدي كرد؟
راي استفاده بهتر از قدرت تفكر و انديشه، كتاب هاي زير مفيد هستند: 1- دو مقاله درباره مديريت و از جمله مديريت انديشه در كتاب «امدادهاي غيبي و چهار مقاله ديگر» از شهيد مطهري. 2- براي استفاده از تفكر و انديشه براي توحيد و تهذيب نفس قسمت هايي از كتاب «اسرارالصلوة» آقا ميرزا جواد ملكي كه درباره تفكر و انديشه و انواع و كيفيت آن سخن مي گويد. 3- براي سازماندهي تفكر و انديشه و استفاده بهينه از تفكر كتاب «از بالاترين كارآيي مغزت استفاده كن». 4- يادگيري خلاق، از ف . شجري در دو جلد. 5- ماهيت خلاقيت و شيوه هاي پرورش آن، دكتر افضل السادات حسيني، انتشارات آستان قدس رضوي. و اگر هم مايل هستيد از اطلاعات عمومي و محلي درباره تفكر و شناخت و مراحل تفكر صحيح بهره مند گرديد آثار زير نيز در اين راستا مفيد هستند: 1- شناخت،شهيد مطهري 2- تفكر منطقي،ترجمه آقاي دكتر علي شريعتمداري 3- منطق صوري،دكتر محمد خوانساري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.