مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22494 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

چگونه مي توانم بر نفس اماره و غريزه جنسي غلبه كنم؟
دغدعه شما براي نظارت و كنترل نفس خويش، خصلتي ستودني و نعمتي بزرگ است. البته اين را بدان جهت نگفتيم كه شما را مغرور كنيم؛ بلكه واقعيت آن است كه برخي به كلي از نفس خود غافل مي شوند و آن را به فراموشي مي سپارند. ولي برخي نيز اين توفيق را مي يابند كه اگر چه لغزش هايي دارند ولي همواره از طرف نفس خويش نگران و در جدال و كشمكش با آن هستند. گاهي كسي دشمني در خانه ويا بيماري در اندام خود دارد ولي از آن مطلع نيست و اقدامي براي دفع آن نمي كند. اين خطرناك ترين نوع دشمن و زيانبارترين نوع بيماري است. جمله اي را به حضرت مسيح(ع) نسبت مي دهند كه فرموده است: بيمار كسي نيست كه از دردي رنج مي برد، بيمار حقيقي آن است كه بيمار است ولي خود را سالم مي پندارد. لذا اين دغدغه و نگراني را در خود حفظ و تقويت كنيد، اگر چه نگراني ها براي انسان مفيد نيستند، ولي اين نوع نگراني سود محض است. بنابراين : 1- با دوستان پاك و با تقوا رفاقت كنيد. 2- از دوستاني كه حريم حدود الهي را مي شكنند به شدت پرهيز كنيد. 3- در مجالس دعا و محافل موعظه و نماز جماعت شركت كنيد. 4- پرخوري و نيز از خوردن غذاهاي چرب و پرانرژي و تحريك كننده پرهيز كنيد. 5- از مشاهده صحنه هاي مهيج و تحريك كننده دوري كنيد. 6- ورزش را در برنامه منظم و روزانه خود قرار دهيد. 7- سعي كنيد هيچ گاه تنها نشويد. 8- برنامه منظم مطالعاتي براي خود قرار دهيد و سعي كنيد فرصت هاي خود را با تفكر و مطالعه مناسب پر كنيد. 9- هفته اي يكي دو روز، روزه بگيريد. 10- سوره يوسف را زياد بخوانيد و در آن تدبّر كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.