-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:225 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

پوشيدن لباس هاي مد به تقليد از غرب چه عواقبي دارد؟
مدگرايي غربي با انگيزه هاي مختلف صورت مي گيرد: الف) تحميل فرهنگ خويش به ديگران، ب ) بازاريابي براي اجناس خود، ج ) جامعه را از مسير صحيح و پاك به انحراف و آلودگي كشاندن، د ) سنت هاي بجا و صحيح را از امتي گرفتن و سنت هاي ناپسند و احياناً خرافي را جايگزين آن ساختن، ه ) از طريق سنت هاي يك ملّت وارد شدن ولي آن را از دورن مسخ كردن. شايد اطلاع داشته باشيد كه براي ساختن اين مدها، مدت ها و ساعات زيادي متخصصين روان شناس، جامعه شناس و... به مطالعه مي پردازند و راجع به تأثيري كه مد خاصي مي تواند در يك جامعه از خود به جاي گذارد، آينده نگري و تحليل مي كنند وقتي تصويب شد، با شگردهاي عجيبي به تبليغ آن مي پردازند. جهت اطلاع از شگردهاي تبليغي شايسته است «مباني تبليغ» از دكتر حسن زورق و همچنين «روش تبليغ» از محمد تقي رهبر، را مورد مطالعه قرار دهيد. آنجا ملاحظه خواهيد فرمود كه چگونه براي جازدن يك شي ء مضري نظير سيگار و مواد مخدر يا نظاير آن از طريق عكس هاي شرطي و به خصوص از قيافه سكس زن ها استفاده مي كنند. نكته ديگر در اين راستا، اين است كه آنها به رنگ و مدل كفش، لباس، كيف و كمربند اكتفا نمي كنند؛ بلكه ملّتي را در اين گونه مسائل مجذوب خود مي سازند و به تقليد خود درمي آورند، سپس به تدريج سراغ افكار و انديشه و ايده يك ملّت آمده و آن را هم به طرف خود جذب مي كنند. چادر به عنوان حجاب اسلامي يك سنت نيكو و پسنديده است. فراموش نمي كنيم كه در زمان طاغوت ناگهان بازار اسلامي، پر از چادرهاي بدن نما شد و... حال ساده انديشي و خامي است اگر ما فكر كنيم كه آنها در به وجود آوردن مد روز به نقطه خاصي اكتفا مي كنند. طبيعي است كه چنين نخواهد بود. اگر امتي به نام مد و طرح روز به دنبال آنها راه بيفتد، تا نهايت هرزگي و فساد پيش خواهند رفت. ملاحظه كنيد امروزه در غرب (اروپا و آمريكا) در زمينه شهوت پرستي و فساد جنسي و طرح لباس هاي سكس به نام تمدن و تجدد چه خبر است؟ اين ويژگي و خصيصه انسان است كه در هر وادي جلو رفت، حد نهايي براي خودش نمي شناسد. {A{/Bبَلْ يُرِيدُ اَلْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ {w1-5w}{I75:5I}/}A}{M؛ انسان مي خواهد هر مانعي را از سر راهش برداردM}، {V(سوره قيامت ، آيه 5 )V}. اگر به وادي كمال قدم گذاشت تا بي نهايت پر مي كشد و اگر به وادي فساد و انحطاط قدم نهاد، در آنجا هم تا بي نهايت جلو مي رود، به گونه اي كه نمي توان آنها را در جايي متوقف كرد. ناگفته پيداست كه بشر تنوع طلب است و از يكساني خسته مي شود. قرآن كريم نيز به اين نكته توجه داشته است كه مي فرمايد: {A{/Bمُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ {w7-8w}{I16:13I}*/}A}، {V(سوره نحل ، آيه 12)V}. گياهان و ميوه ها با رنگ ها و گونه هاي مختلف براي شما آفريده ايم يا بشر در نژادها و قبائل گوناگون آفريده شده است و... راستي اگر همه چيز يكسان بود (يك رقم گياه، يك نژاد، يك زبان) و ديگر هيچ در آن صورت چه لطفي باقي مي ماند؟ حال با توجه به تنوع طلبي انسان، مدل لباس و طرح كيف و كفش و ساختمان و ماشين و ... اگر با موازين شرع و سنت هاي نيك ما، تضادي نداشته باشد، نمي توان تا اين حد بر آن ايراد گرفت. حرف ما در اين است كه چرا ما خودمان طراح مد و مدل روز نباشيم؟ چرا افراد مبتكر و خلّاق جامعه ما سعي نمي كنند تا طرح جديدي را ارائه دهند. و اصولا اين يكي از ايرادهاي ماست كه نسبت به اين گونه مسائل آن قدر منتظر مي مانيم تا ديگران با طرح جديد خود بر ما يورش آورند. آن گاه مبتكران ما بعد از فشار زيادي كه از افكار عمومي متوجه آنها مي شود، تازه دست به كار مي شوند كه مثلاً مدل فلان ماشين يا طرح ساختماني و يا شيوه لباس قشر خاصي را تغيير دهند. در حالي كه اگر ما در اين راستا ابتكار عمل را به دست گيريم، چه بسا بتوانيم فرهنگ خويش را براي ديگران اسوه و الگو قرار دهيم. هم چنان كه در برخي از جهات چنين بوده است. به هر حال نسبت به مسأله «مدگرايي» خيلي بايد هوشيار بود و ازاينكه زمام فرهنگ و سنت و فكر خويش را به نام تمدن و تجدد، به دست مدهاي غربي بسپاريم به شدت پرهيز كنيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.