مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22511 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

رمز موفقيت بزرگان در زندگي چيست؟
مهم ترين نكته و رمز موفقيت بزرگان، منظم بودن آنان در همه امور بوده است. اگر زندگي نامه امام خميني را مطالعه كنيد، مي بينيد كه ايشان براي هر كاري وقت مشخص قرار داده بودند؛ مثلاً گفته شده كه ايشان در هر روز يك ساعت معين را براي قدم زدن و به اصطلاح يك ورزش بدني سالم قرار داده بودند و در آن ساعت هيچ كار ديگر انجام نمي دادند. همين طور براي مطالعه، قرائت قرآن، دعا و نيايش، گوش دادن به اخبار جهان، مطالعه روزنامه، رسيدگي به امور منزل، نظافت و... وقت مشخصي را اختصاص داده بودند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- پا به پاي آفتاب (چهار جلد) 2- سيماي فرزانگان، رضا مختاري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.