مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22516 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

راه شناخت نفس لوامه از نفس اماره چيست؟
انسان داراي دو بعد حيواني و الهي است. بعد حيواني نفس اماره و بعد الهي داراي مراتبي است كه ابتدا نفس لوامه و سپس مطمئنه نام دارد. از مجموع غرايز حيواني و انساني، به نفس اماره (امر كننده به بدي) تعبير مي شود. نفس لوامه هم همان وجدان اخلاقي است. كار نفس لوامه، قبل از عمل خير و نيك تشويق و در حين عمل ترغيب و بعد از آن تحسين است. كار آن در قبل از عمل بد، تهديد و در حين عمل كفّ و جلوگيري و بعد از عمل ملامت و سرزنش است، {V(جهاد با نفس، حسين مظاهري)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.