مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22517 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا تصور افكاري كه انجام آن گناه هست نيز گناه محسوب مي شود؟
فكر گناه گناه نيست، مثل فكر سرقت و غيبت (گرچه از نظر اخلاقي بسيار مضر است زيرا ممكن است مقدمه ارتكاب گناه گردد) اما تخيلات شهواني اگر موجب برانگيختن شهوت گردد به احتياط واجب حرام است و بايد ذهن را از آن خالي كرد، زيرا چنين تفكرات، اولين دروازه ورود شيطان در نفس است و اثر وضعي و تخريبي خواهد داشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.