مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22523 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

براي رسيدن به تعالي روح و پاكي نفس چه بايد كرد؟
اين سؤال شما نشان مي دهد كه شما نيز مانند بسياري از انسان ها دغدغه انسان متعالي شدن و تكامل معنوي پيدا كردن را داريد، قطعاً اين احساس دروني شما كه ناشي از فطرت پاك شماست بسيار ارزشمند است. به نظر مي آيد توجه به اين امر مهم باشد كه انجام هر كاري لوازمي دارد و رسيدن به هر هدفي در زندگي مستلزم شرايط و تمهيداتي است از شما سؤال مي كنم اگر كسي بخواهد يك پزشك خوب يا پرستار متعهد و... بشود چه لوازمي دارد قطعاً خواهيد گفت تلاش و كوشش مستمر توأم با نظم و برنامه ريزي و اراده قوي چه اين كه به قول شاعر «نابرده رنج گنج ميسر نمي شود» علاوه بر اين حتماً شما قبول داريد همه اين تلاش هاي برنامه ريزي شده و اراده مستحكم به تدريج به ثمر مي رسد؛ يعني، بايد در يك ظرف زماني متناسب با آنچه كه انسان مي خواهد به آن برسد درست در همين مسائل در بعد اخلاقي و معنوي هم وجود دارد با توجه به اين كه تعالي روح و انسان كامل شدن و لذت عبادت را چشيدن با موانع زيادي هم روبروست و بسياري از آن موانع هم در درون خود ما وجود دارد. طبيعي است براي دست يابي به اين هدف بزرگ هم نياز به تلاش و همتي بلند و هم پشتكاري مستمر و همچنين راهنمايي مناسب و بالاخره نياز به زمان لازم (همه عمر) دارد و معناي جهاد اكبر همين است يعني يك تلاش مستمر براي انجام آنچه موجب كمال مي شود و يك مبارزه مستمر با موانع دروني (مثل شهوات) و موانع بروني (البته اين بدان معني نيست كه ما از لذائذ مشروع و قانوني دنيا خود را محروم كنيم) و آنچه گفته شد به تدريج حاصل مي شود يعني هم تعليم و پرورش روح تابع اصل تدرج هستند و هيچ گاه اين فرآيند به صورت ناگهاني و در زمان محدود تحقق نمي پذيرد. راه دستيابي به كمال معنوي و پاكي نفس نيز همان چيزي كه تحت عنوان «دين» خداوند از طريق انبياء به ما عرضه كرده است لذا بايد تلاش كنيم تا آنچه براي ما واجب است انجام دهيم و آنچه كه از آن نهي شده ايم و حرام است ترك كنيم و اين مهم بايد تابع اصل تدريج باشد؛ يعني، همان طوري كه با گذاشتن يك آجر يا ده و بلكه هزار آجر يك ساختمان عظيم چند طبقه بنا نمي شود و بايد يك طرح قبلي تحت نظارت مهندسين با تجربه و با مصالح مورد نياز آن هم در بستر زمان اين ساختمان بنا شود ساختمان وجودي ما نيز همين گونه رشد و تكامل پيدا مي كند، لذا نبايد در همان اوان جواني با خواندن چند ركعت نماز يا چند روز روزه گرفتن خودمان را در عرش الهي و ملكوت اعلي بيابيم و اگر اينطور نشد فكر كنيم اين امري نشدني است يا اين كه ما لايق و رسيدن به آن نيستيم نه هرگز اينچنين نيست. هم اين امر شدني است و هم شما و ما ميتوانيم به آن تعالي برسيم، البته بايد توجه داشت كه انسان ها متفاوت هستند و استعدادها فرق مي كند و كسي به قدر استعداد و همت و تلاش خود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.