مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22525 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

چگونه بر اطرافيانم تاثير مثبت بگذارم؟
بهترين راه تأثيرگذاري اين است كه با رفتار و عمل كردن به حقايق ديني و آنچه مي دانيم، ديگران را تحت تأثير قرار دهيم، قطعاً وقتي مي توانيم اثرگذار باشيم كه خود اهل عمل باشيم ولي اگر اهل عمل نباشيم ولو به ظاهر خود را متعبد هم جلوه دهيم تأثيرگذاري ما خيلي كم مي شود. قرآن در سوره بقره مي فرمايد: {A{/Bأَ تَأْمُرُونَ اَلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ {w1-7w}{I2:44I}/}A}{M؛ آيا ديگران را به نيكي دعوت مي كنيد در حالي كه خودتان را فراموش كرده ايدM} و در جاي ديگر معصوم مي فرمايد: {Hكونوا دعاة الناس به غير السنتكم H}{M؛ مردم را به غير زبانتان دعوت كنيد؛ يعني با عمل M} بنابراين بهترين راه تأثيرگذاري اهل عمل شدن است و الگوي مشاهده اي براي ديگران ايجاد كردن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.