مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22527 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

علاقه همسر را چگونه مي توان جلب كرد؟
پديدار شدن مهر و محبت افزون تر معلول يك سري عوامل است كه برخي از آنها در دست همسر و برخي در اختيار زوج است. آنچه كه در اختيار زن است احترام و اهميت دادن به شوهر، مهيا كردن محيط خانه براي او، همراهي با او در امور مختلف، پرهيز از بحث و مجادله هاي بي نتيجه، توجه به خواسته هاي جنسي شوهر و آماده ساختن خود براي او، صداقت و امانت و فداكاري و گذشت، از جمله اموري است كه مراعات آن از جانب زن مي تواند در جلب محبت شوهر مؤثر باشد. مبني بر اين كه زن چه بايد بكند تا علاقه همسرش را جذب كند... بايد عرض شود اسلام به منظور ايجاد علاقه و محبت بيشتر ميان دو همسر به همتايي و كفو بودن آنها سفارش كرده است. در واقع مي توان گفت مرد و زن اگر از نظر شرايط اعتقادي و اقتصادي نزديك به هم باشند و براساس صداقت و حسن اعتماد به همديگر زندگي خود را آغاز كنند و در طول زندگي روزمره به آن توجه كافي داشته باشند و آن را رعايت نمايند، خداوند علاقه و محبت و الفت را بين اين دو همسر قرار خواهد داد. پس از انعقاد پيمان ازدواج نيز براي استحكام خانواده و استمرار آن الفت و علاقه، بايد هر يك از مرد و زن به روابط ميان خود توجه كافي مبذول كنند، همان طور كه امام صادق(ع) در تحف العقول، ص 323 توصيه هاي زير را به هر يك از زن و شوهر ارائه فرموده اند: مرد در پيوند ميان خود و همسرش از سه چيز بي نياز نيست: 1- همدلي با زن تا از اين راه محبت و دلبستگي زن را به خود جلب كند. 2- حسن خلق و متوجه كردن دل زن به سوي خويش با قيافه اي كه در چشم زن خوشايند باشد. 3- توسعه دادن در معيشت همسر. زن هم در ارتباط ميان خود و همسر همدلش از سه خصلت بي نياز نيست: 1- خويشتنداري از هر آلودگي تا دل شوهر در اعتماد به وي در هر خوش و ناخوش مطمئن باشد. 2- مراقب حال شوهر بودن تا اگر لغزشي از او سر زد شوهر با او مهربان باشد. 3- اظهار عشق به شوهر با دلربايي و زيبا ساختن خويش در چشم وي. با استفاده از روايت فوق و دستورات ديگري كه از بزرگان به ما رسيده است مي توان راه كارهاي عملي زير را براي هر يك از زن و مرد توصيه نمود: 1- از آنجا كه پس از پيمان ازدواج، زندگي مشترك شروع شده و ديگر «من و تو» در آن مطرح نيست، در كليه موارد زندگي اعم از تملك، درآمد و... از كلمه «ما» استفاده نماييد نه «من» و «تو». 2- در مقابل همسر خود هر چند كه حق با شما باشد، لجبازي و اصرار نكنيد. 3- همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقير نكنيد. 4- از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهيزيد، زيرا محبت را از بين مي برد. 5- به نقاط قوت و مثبت همسر خود بيشتر توجه كنيد و به ياد آوريد. 6- همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نكنيد. 7- زحمت هايي كه براي پذيرايي خويشاوندان همسر خود متحمل شده ايد به رخ وي نكشيد. 8- از مردان ديگر نزد همسرتان تمجيد نكنيد. زن هيچ مردي را بر همسر خود و مرد هيچ زني را بر همسر خود، ترجيح ندهد و در گفتار اين موضوع را رعايت كنيد، زيرا هر فردي ويژگي ها، خصلت ها و توانمندي هاي خاص خود را دارد. 9- براي انجام درخواست هاي خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد نكنيد. 10- براي برآوردن نيازمندي هاي خود از نظر مادي وغيرمادي، امكانات همسر خود را در نظر گرفته و او را تحت فشار قرار ندهيد. 11- كارهاي همسر خود را هر چند كوچك است، تحسين كنيد. 12- مرد بايد كمك كردن در انجام كارهاي منزل را فراموش نكند و بداند كه همان طور كه مرد در خارج خانه خسته مي شود، زن نيز در منزل از كارهاي خانه خسته مي شود و نيازمند مساعدت و قدرداني است. 13- هر كدام از مرد و زن خود را براي همسرش بيارايد و به خصوص زن بهترين و تميزترين لباس خود را در مقابل همسر خود بپوشد. 14- مرد توجه داشته باشد كه وقتي همسرش عصباني مي شود (به ويژه در ايام عادات زنانه كه به دليل فيزيولوژيكي، زودتر عصباني مي شوند) او را با مهر و محبت آرام كند. علاوه بر اين موارد فوق شما مي توانيد به كتاب آيين همسرداري، نوشته آيت اللَّه ابراهيم اميني را مطالعه كنيد و نكات بيشتر و گسترده تري را به دست آوريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.