مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22529 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

آيا عشق و محبت به اوليأ خدا با محبت و عشق به خدا منافات دارد؟
در صورتي اين امور حجاب خواهدبود كه به آنها استقلال و اصالت بدهيم و آنها را در كنار و در عرض خداوند، براي خود همچون بت و معبودي بپرستيم و حال آن كه امثال شما و هر آشناي به معارف دين هرگز چنين اعتقادي نخواهد داشت، بلكه عشق ورزيدن به اهل بيت(ع) و عرفا و بزرگان ديني در راستاي عشق و محبت به خداوند متعال است و به عبارت ديگر در طول محبت و عشق به خداوند متعال است و در اين صورت منافات با توحيد و اخلاق ندارد. محبت به اولياء خدا شعاعي از محبت به خداست. به اين خاطر به آنها علاقه مند مي شويم كه خود را عبد و بنده خدا و ناچيز مي دانند و فاني في اللَّه شده اند، بنابراين با توحيد كه به معناي يگانه دانستن خدا و يگانه پرستيدن خداست، منافاتي ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.