مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22531 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

چگونه امر به معروف و نهي از منكر كنيم تا موثر واقع شود؟
لف) با تقدير و تشكر از احساس پاك و عواطف ديني شما، به آگاهي مي رساند كه مسأله امر به معروف و نهي از منكر، از وظايف مهم ديني هر مسلمان است. البته برخي از مراتب امربه معروف از وظايف نظام اسلامي است و از همين رو رهبر معظم انقلاب مراتب دوم و سوم را كه نوعا منجر به برخورد عملي مي شود به عهده نيروهاي انتظامي و قضايي نهاده اند، ليكن مرتبه اول آن - كه جنبه ارشادي و راهنمايي دارد - به دوش همگان است. درعين حال در اين رابطه بايد چند نكته را درنظر داشت: 1- جوانان عزيز بايد به دقت احكام شرعي مربوط به امربه معروف و نهي از منكر، موارد معروف و منكر يا شرايط وجوب مراتب آن و كيفيت اجراي نيكوي آن را دقيقا فراگيرند. 2- آمر به معروف و ناهي از منكر، خود را به زيور اخلاق والتزام عملي بيارايد و حتي الامكان از شيوه هاي رفتاري آموزنده و خلاّق استفاده كند. 3- بهتراست امربه معروف و نهي از منكر، به طور متشكل و گروهي همراه با آموزش هاي لازم انجام گيرد. 4- عدم تأثير آني و فوري، نبايد ما را از انجام وظايف خود بازدارد. 5- حتي الامكان بايد كوشيد تا فرهنگ و پذيرش عمومي نسبت به امر به معروف و نهي از منكر را بالا برد. ب ) حسن اجراي امر به معروف و نهي از منكر داراي شرايطي است از جمله: 1) آمر به معروف و ناهي از منكر داراي شخصيت علمي و عملي باشد. 2) شناخت ويژگي هاي روحي ورواني طرف مقابل و به تناسب آنها با وي برخورد نمودن. 3) بدست آوردن خصوصيات مثبت طرف مقابل و از راه آنها او را جذب كردن. 4) با زبان منطقي و عاطفي به شخص فهماندن كه آنچه به وي تذكر داده مي شود در رابطه با مصالح خود او و به نفع اوست. 5) تشكيلاتي و هماهنگ عمل كردن در امر به معروف و نهي از منكر. 6) دوري از تندروي ها و سليقه ها و تعصبات عاميانه. 7) احياي فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر. يكي از ويژگي هاي نظام تربيتي اسلام اصل (نظارت همگاني) است. يعني بايد اين مسئله در جامعه و بويژه دانشجويان جا باز كند كه برخلاف تفكر آزادي لجام گسيخته غربي درجامعه اسلامي همه نسبت به يكديگر مسوءولند. زيرا هر جامعه و امتي داراي سرنوشت مشترك است و مانند مسافران يك كشتي اند كه اگر در گوشه اي كسي آن را سوراخ كند همه غرق خواهند شد. همچنين با انحراف يك نفر و گسترش آن سرنوشت كل جامعه اسلامي دگرگون خواهد شد و آن جا كه آزادي فرد مضر به سعادت جامعه باشد بايد آن را محدود ساخت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.