مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22533 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

وظيفه فرزند در قبال نماز نخواندن پدر در زمان حيات و پس از مرگ چيست؟
وظيفه در زمان حيات پدر آن است كه در صورت امكان با زبان خوش و اخلاق اسلامي و رعايت ادب پدر را امربه معروف و ارشاد كند و اگر تأثير ندارد فرزند مسؤوليتي ندارد اما بعد از فوت پدر نمازها و روزهايي كه از پدر فوت شده اگر چه در اثر نافرماني باشد بر عهده پسر بزرگ است كه يا خودش قضا كند و يا كسي را براي انجام آنها اجير نمايد، {V(توضيح المسائل مراجع ص 716 مسئله 1390 و فتواي رهبري ص 721 س 556)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.