مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22547 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از بيماري پوستي كه عارض مي شده احساس حقارت مي كنم و هنوز نتوانسته ام اين بيماري را به خودم بقبولانم و دائما رنج مي برم خواهشمندم راهنمايي كنيد.
1- از آن جا كه خداي متعال ملاك برتري را تقوا دانسته و فرموده است: {H{/Bإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقاكُمْ {w16-20w}{I49:13I}/}H}{M؛ گرامي ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست M} بنابراين احساس حقارت از آن كسي است كه تقوايش كمتر است. شما كه بحمداللَّه خواهري با ايمان و با تقوا هستيد بايد احساس افتخار داشته باشيد و آنگاه بايد احساس كم بودن و بي ارزشي نماييد كه خداي ناكرده مرتكب گناهي شده باشيد. 2- بيماري و صحت و لحظه لحظه زندگي براي انسان ها نوعي امتحان الهي مي باشد و خداوند هر شخصي را به گونه اي مي آزمايد و از اين طريق است كه انسان مي تواند به مراتب بالاتر كمال برسد، بنابراين با صبر و شكيبايي و توكل بر خدا و كمك گرفتن از ذات باري تعالي از اين آزمون الهي موفق بدر آييد و از اين فرصت به دست آمده كمال استفاده را نماييد. خواهر محترم؛ گمان مي بريد كه با اين بيماري شما دچار يك نقص هستيد، نه، باور كنيد كه چنين نيست. بسياري از افراد هستند كه علي رغم زيبايي صورت به واسطه سيرت نكوهيده هنوز موفق نشده اند سعي كنيد سيرت نيكو داشته باشيد و از طرفي همانگونه كه گذشت معيار تقوا است و اين كه آدمي در هر حال وظيفه خود عمل كند شما گمان مي بريد ثروت خوب و عامل سعادت و تنگدستي عامل بدبختي است؟ تصور مي كنيد جمال و سبب خوشبختي است و بيماري و مانند آن سبب نگون بختي؟! چه بسيار افرادي كه علي رغم جمال و ازدواج حق شوهر و فرزند و خدا را فروگذارده و بدبخت شدند و يا به غرور مبتلا و دنيا و آخرت خود را از كف دادند، بنابراين مبادا ايمان خود را باخته و همانند تمام افرادي با فروش جمال خود در كوچه و خيابان دين فروشي مي كنند شما نيز با يأس و بدبيني به نظام هستي به دين خود چوب حراج نزنيد. 3- خواهر عزيز اين را از عمق قلبمان عرض مي كنيم كه بيماري نقص نيست و شما را از جمال دور نساخته و نمي سازد، به فرض به تعبير خودتان به صورت شما سرايت بكند باز هم شما همچنان زيبا هستيد و افزون بر اين آيا از شخص با ايمان و تحصيل كرده اي مانند شما انتظار مي رود كه به استقبال حوادث ناگوار و ناخواسته برويد نه آن كه به اندك بهانه اي خود را ببازيد و تسليم آن حادثه شويد. به فرض كه جمال شما دستخوش تغيير شود - كه ما اين را قبول داريم - آيا چاره انديشي شما اين است كه تسليم آن شويد؟ اين كه هنر نيست هر كسي ميتواند تسليم حوادث ناگوار شود، هنر و توانمندي آن است كه آن را در وجود خود حل كنيد و اندك اندك او را از وجود خود دور سازيد و نگذاريد حيات شما را تهديد و اينده دنيوي و حيات اخروي شما را ويران سازد. بايد بپذيريم كه دنيا هميشه با ناملايمات همراه بوده است و اين واقعيت زندگي دنيوي است و بايد خداي را شكر كنيد كه بيماري شما حياتتان را تهديد نمي كند و از نظر حياتي و زيستي مشكلي نداريد به راستي اگر به جاي افراد مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج حياتي بوديد چه مي كرديد؟! 4- در نظام خلقت و تنوع فراوان آن بيشتر مطالعه كنيد و مجموعه هستي را بنگيريد و همين طور با انجام اعمال عبادي و توسل به ائمه نيروي ايمان خود را بيشتر تقويت كنيد، لذا از كتب ايمان، توبه، نوشته شهيد دستغيب و عدل الهي نوشته استادمطهري بهره بگيريد. 5- براي گشوده شدن مشكلات خود هرگز راه دعا و توسل را فراموش نكنيد و بدانيد خداوند براي تمام بندگانش مشكل گشايي مناسب انجام خواهد داد و اگر بيماري را داده، درمان را هم قرار داده و تحمل آن و خو گرفتن با آن و مسائل بعدي آن را نيز در نظر گرفته پس دعا فراموش نشود. بي ترديد مشكلات شما با دعا و اعتقاد به آن حل خواهد شد، انشاءاللَّه. در پايان خدمت شما خواهر محرتمه مي رسانيم كه راجع به تهيه جهيزيه خواهرتان با ما مجدداً مكاتبه كرده و شماره حسابي را بيان بفرماييد و همين طور وضعيت زندگي خود را دقيق تر و بيشتر توضيح دهيد تا در صورت امكان و عنايت خداوند در حد مقدور خدمت گزارتان باشيم. البته بدانيد كه سينه ما صندوق اسرار افراد فراواني همانند شماست و ما را محرم راز خود بدانيد و به منظور انجام خدمت بهتر دعاگويمان باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.