مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22550 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گناه يعني چه و چرا خداوند برخي از اعمال را گناه مي داند؟
{T1- معناي گناه:T} گناه يعني نافرماني و تجاوز از حدود الهي. در قرآن براي گناه تعابير مختلفي آمده از جمله: ذنب، معصيت، اثم، سيئه، جرم، حرام، خطيئه، فسق، فساد، فجور، منكر، فاحشه، وزر. البته تمام اين گناهان را مي توان در سه مرحله خلاصه كرد. 1- گناهاني كه به صورت ترك عبادات واجب صورت گرفته مانند ترك نماز و روزه... 2- گناهاني كه به صورت تخلف از نواهي حق صورت گرفته مانند شرب خمر، چشم چراني، زنا، قمار، لواط، استمناء، استماع موسيقي حرام و... 3- گناهاني كه علاوه بر نافرماني از اوامر خدا حقوقي از مردم را ضايع نموده مانند قتل نفس، سرقت، ربا، غصب، رشوه. براي شناخت بيشتر گناه ر.ك: گناه شناسي، محسن قرائتي {T2- چرا خداوند كاري را گناه مي داند؟T} به طور كلي مي توان گفت: خداوند متعال انسان را خلق كرد تا موجودي آفريده باشد كه بتواند با اختيار خود به كمال برسد. انسان داراي دو نوع گرايش و خواسته مادي و معنوي است. گرايش هاي مادي او در حيوانات هم هست و گرايش هاي معنوي او در ملائكه هم هست. اما نه حيوانات گرايشات معنوي انسان را دارند و نه ملائكه گرايشات مادي انسان را، لذا اگر انسان پاسخ گرايش هاي معنوي خود را ندهد و فقط به ماديات خود بپردازد از حيوان ها پايين تر مي آيد و اگر با وجود گرايشات مادي، معنويات خود را تكامل بخشد از ملائكه نيز برتر مي شود. راه صعود به قله هاي تكامل و راه سقوط به دره هاي شقاوت و پستي چيست؟ واجبات الهي عبارت است از آن پله هايي از نردبان تكامل كه انسان حتماً بايد از آنها بالا رود و محرمات الهي عبارت است از آن پله هايي از سرازيري شقات كه نبايد از آنها پايين رود. هرگاه انسان واجبي را ترك كند يا حرامي را مرتكب شود، راه نه تنها تكامل را نپيموده است، به دره هاي شقاوت سقوط كرده است. مستحبات الهي نيز پله هايي است كه انسان را به تكامل مي رساند اما خداوند به عللي آنها را واجب نكرده است مانند اين كه واجب كردن آنها باعث مشقت بر بندگان مي شود و يا اين كه اهميت كمتري نسبت به واجبات داشته اند. مكروهات الهي نيز پله هايي است كه ارتكاب آنها انسان را سقوط مي دهد اما اهميت آن كمتر از محرمات است. پس علت اين كه خداوند كاري را گناه مي داند اين است كه انسان را سقوط مي دهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.